علی اکبر صارمی

متولد 1322 زنجان

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1347
 • اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه پنسیلوانیا، امریكا 1355
عناوین و سمت ها:
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان معمار ایران
 • رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور تجیر از 1359
 • مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • مدرس دانشگاه فارابی 1359-1355
 • مدرس دانشگاه تهران 1376-1373
فعالیت ها:
 • طرح آمفی تئاتر انستیتوپاستور، تهران، تجیر 1367
 • طرح سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلبانی، تجیر 1379
 • طرح ساختمان تجاری و اداری برج بلور، تبریز، تجیر 1380
 • طرح مجموعه تجاری و فرهنگی و شورای شهر مشهد، تجیر 1383
 • طرح مجموعه نمایشگاهی و اداری، كیش، تجیر 1384
آثار تالیفی:
 • معماری و موسیقی، مجموعه مقالات، نشر فضا 1370
 • كتاب گیلان، مجموعه مقالات، انتشارات روشنگران 1375
 • تاریخ معماری و شهرسازی، مجموعه مقالات، انتشارات میراث فرهنگی 1375
 • ارزشهای پایدار در معماری ایران، انتشارات میراث فرهنگی
 • طرح هایی از ایران، انتشارات فرهنگسرا 1377
 • ارائه طرح هنرستان هنرهای تجسمی كرج، كتاب نگاهی به مهندسی ساختمان و معماری معاصر ایران 3، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازی 1377
 • ارائه طرح خانه جلفا، كتاب معماری جهان نوشته كنت فرامپتون، امریكا 1379
 • ارائه طرح های سفارت خانه های آلبانی و الجزایر، كتاب معماری دیپلماتیك، انتشارات وزارت امور خارجه 1383
 • انتشار ده ها مقاله در زمینه معماری و شهرسازی در مجلات تخصصی داخلی و خارجی از 1385
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت