علی اکبر عامری صفات

1-     وضعیت تحصیلی :

کارشناس مهندسی معماری.

کارشناس ارشد مهندسی معماری.

دانشجوی دکتری تخصصی معماری -  معماری واحد علوم تحقیقات

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان.

2-     تخصص ها :

طراحی فضاهای گوناگون معماری و شهری . آنالیز و بهینه سازی مصرف انرژی بناها. نورپردازی فضاهای معماری

3- کتب :                           

تالیف کتاب فضای سبز و فرم شهری پایدار.

4- مقالات :

بررسی دیوار در سازه های سنتی .

بررسی ستون های سنتی چوبی با تحلیل و آنالیز عددی.  

بررسی طراحی مرکز آموزشی پژوهشی هنر های سنتی با رویکرد فرهنگی(نمونه موردی کرمان)

بررسی بازنگری معماری و شهرسازی ایران با رویکرد معماری سنتی (نمونه موردی کرمان)

بررسی ویژگی های معماری بیوفیلیک در بناهای بومی ایرانی (نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک)

بررسی توسعه پایدار با اعمال معماری پایدار در شهرهای دارای اقلیم گرم و خشک.

بررسی تاثیر فرهنگ بر معماری بومی شهر کرمان.

بررسی استفاده از معماری پایدار در طراحی بناهای اقلیم گرم و خشک ( نمونه موردی کرمان).

بررسی جایگاه و اهمیت آب در معماری اقلیم گرم و خشک ( نمونه موردی کرمان).

بررسی بهره گیری از سیستم های غیر فعال اقلیم محور در طراحی بناهای مناطق کویری .

بررسی معیارهای طراحی موزه در مناطق اقلیم گرم و خشک.

5- دوره ها و تدریس :

گواهینامه کارگاه بين‌المللی تخصصی معماری، شهرسازی و نورپردازی شهرهای ساحلی. با تدریس  پرفسور اجهد.

گواهینامه بین المللی نرم افزار دیزاین بیلدر. با تدریس دکتر فرشاد نصراللهی نماینده کمپانی نرم افزار دیزاین بیلدر در ایران.

گواهینامه نرم افزارهای تخصصی جهت طراحی مانند اتوکد از جهاد دانشگاهی.

مدرس نرم افزارهای طراحی.