علی کریمی

نام :علی

نام خانوادگی :کریمی

متولد:1360 همدان

سوابق تحصیلی:

اخد مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه آزاد همدان - 1385  

سوابق حرفه ای :

-         همکاری با مهندسین مشاور رازآهنگ - 1383 تا 1385

-         همکاری با مهندسان مشاور آتی طرح آرتا - 1385 تا 1390

-         همکاری با مهندسین مشاور عمران ایران

-         تاسیس دفتر معماری نقش ژاو از سال 1390

سوابق آموزشی :

-         تدریس در دانشگاه آزاد واحد پرند از سال 1395 تا کنون

سوابق همکاری در پروژه های :

-         همکار طراحی ساختمان وزرات نیرو - مهندسین مشاور رازآهنگ-1383

-         همکار طراحی برج اداری سایپا  - مهندسین مشاور رازآهنگ-1383

-         همکار طراحی ساختمان ستادی  پارک فناوری پردیس - مهندسین مشاور رازآهنگ-1384

-         طراحی و نظارت عالیه ساختمان مسجد و کتابخانه دانشگاه علوم انتظامی - مهندسین مشاور عمران ایران-1384

-         طراحی و نظارت عالیه ساختمان دافوس دانشگاه علوم انتظامی - مهندسین مشاور عمران ایران-1384

-         همکار طراحی هتل 5 ستاره شیراز - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1387

-         همکار طراحی مجموعه تجاری نارنجستان - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1387

-         همکار طراحی مجتمع مسکونی بهار شیراز - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1388

-         همکار طراحی منظر رودخانه ریحان خمین - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1388

-         همکار طراحی مصلی خمین - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1388

-         همکار طراحی هتل نارنجستان - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1389

-         همکار طراحی برج اداری میرداماد - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1389

-         همکار طراحی استانداری پایتخت - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1389

-         همکار طراحی مجتمع مسکونی 700 واحدی ارومیه - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1389

-         همکار طراحی مجتمع مسکونی نگین غرب - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1390

-         همکار طراحی مجتمع مسکونی مروارید- مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1390

-         همکار طراحی هتل هیرکانا - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1391

-         همکار طراحی برج چند منظوره مسکونی تجاری رفاهی اروما - مهندسان مشاور آتی طرح آرتا-1391

-         طراحی مجموعه اداری ، تجاری و مسکونی جهان چیت کرج-1392 

-         طراحی مجموعه چند منطوره مسکونی  شایان  تهران-1392

-         طراحی برج مسکونی آرمانی یزد-1393

-         طراحی و نظارت برج مسکونی رایان  ولنجک تهران -1394

-         طراحی و نظارت عالیه برج های سه قلوی الماس- شهر ری-1395

-         طراحی حوزه علمیه و مسجد الشتر -1396

-         طراحی و نظارت عالیه مجتمع اداری تجاری سینا سنتر  تهران-1396

-         طراحی ساختمان اداری پتروشیمی شهید نوری عسلویه - مهندسین مشاور عمران ایران-1396

-         طراحی هتل ضیافت یزد-1397

-         طراحی مجتمع تجاری ارگ ری- شهر ری-1397

-         طراحی برج مسکونی ماهان پل رومی-تهران-1397

عضویت در انجمن های تخصصی  :

-         عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان - پایه یک

-         عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

کتب  :

-         همکاری در تدوین کتاب مبانی طراحی فضاهای تجاری