غزال کرامتی

متولد 1351 تهران

استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - از سال 1380

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1377
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری) از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1382
 • اخذ مدرك دکتری معماری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1386

مقالات

 • "فرانمایی در تجربه معماری ایرانی"، دو فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر، پذيرش شده در سال1390.
 • "مظاهر طبیعت، آواهای گمشده خانه ایرانی"، ( صص. 287 - 253 ) مجموعه مقالات نقد ادبی و هنری، انتشارات سخن، 1390.
 • "جايگاه آب در شهر ايراني ، ديروز _ امروز"، ( صص. 304 - 275 ) جلد سوم مجموعه مقالات سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، بم _ کرمان، فروردين ماه 1385.
 • "تحليل فضا در موزه هنرهاي معاصر تهران"، ( صص. 96 - 91 ) فصلنامه معماري و فرهنگ ، شماره19+18، تابستان و پائيز 1383.

سخنرانی ها

 • " طبیعت تهران"، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : مؤسسه تهران مطالعات کلانشهر ، 1 آبان ماه 1391.
 • " مسجد در تجربه معماری ایرانی- داشته ها و افزوده ها"، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، 18 مرداد ماه 1391.
 • " درخشش و خاموشی باغ ایرانی در شهر تهران"، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، 17 خرداد ماه 1391.
 • " معماران و نقش اجتماعی"، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، 5 بهمن ماه 1390.
 • " آب، آوای زندگی "، ارائه شده در موزه هنرهای اسلامی امام علی(ع)، برگزار کننده : انجمن مفاخر معماری ایران، 11 آبان ماه 1390.
 • "خانه ایرانی، مکان گفتگوی انسان و طبیعت ..."، ارائه شده در نخستین همایش ملی مسکن ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 27 و 28 مهرماه 1390.
 • " مرور نقش آب در شهر و معماری ایرانی "، ارائه شده در مرکز هنری نقش جهان ( پارک ساعی )، برگزار کننده : ایکوموس ایران، 23 شهریورماه 1390.
 • "Water: Melody of the Life of Tehran "، ارائه شده به زبان انگليسی در دومين همايش بين المللی آب در نواحی خشک و نيمه خشک، مرکز مطالعات قنات ايران ( يزد )، برگزارکننده: پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگ ايرانی ( دانشگاه تهران )، 17 ارديبهشت ماه 1388.
 • "مظاهر طبيعت، آواهای گمشده خانه ايرانی"، ارائه شده در همايش يکروزه چند صدايی در هنرهای ايرانی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ايران ، 11 اسفندماه 1387. "The Urban Informal Economy: An Analysis of construction Industry in Primary and Secondary Cities _ A Case Study of Tehran and Karaj" ، ارائه شده به زبان انگليسی در دوره تابستانی بین المللی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین، سپتامبر 2004.
 • "The problems of Tehran Transportation Network"، ارائه شده به زبان انگليسی در دوره تابستانی بین المللی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین، جولای 2003. 

ترجمه مقالات

 • " سه طرح تازه براي هزاره سوم _ کوپ هيمل بلاو " ، فصلنامه معماري و فرهنگ ، شماره 17 ، بهار 1383.
 • " جايگاه طراحي شهري در فرايند برنامه ريزي از ديدگاه ماتيو کارمونا " ، ماهنامه دانش نما ، شماره 97 _ 99 ، فروردين و ارديبهشت 1382 .

جزوه های درسی دانشگاهی

 • " مبانی نظری معماری "، برای تدریس درس مبانی نظری معماری، در مقطع کارشناسی معماری، برگرفته از چارچوب نظری رساله دکتری، 1391.
 • " مبانی رابطه انسان و طبیعت در طراحی معماری " ، برای تدریس درس تنظیم شرایط زمین، در مقطع کارشناسی ارشد معماری، برگرفته از دستاوردهای پایان نامه شهرسازی و رساله دکتری، 1390.
 • " مبانی ادراک محیط "، برای تدریس درس روانشناسی محیطی، در مقطع کارشناسی ارشد معماری، برگرفته از چارچوب نظری رساله دکتری، 1387.
 • " پنج فرم جوهری فضا، در تجربه معماری ایرانی "، برای تدریس درس آشنایی با معماری اسلامی، در مقطع کارشناسی معماری، برگرفته از دستاوردهای رساله دکتری، 1386.

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • " مبانی نظری معماری " ، دوره کارشناسی معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391.
 • "کارگاه طراحی شهری 1 "، دوره کارشناسی ارشد شهرسازی ( گرايش طراحی شهری )، از نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391.
 • "تنظيم شرايط زمين"، دوره کارشناسی ارشد معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390. "تجارب طراحی شهری در ايران"، دوره کارشناسی ارشد شهرسازی ( گرايش طراحی شهری )، از نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390.
 • "کارگاه طراحی شهری 2 "، دوره کارشناسی ارشد شهرسازی ( گرايش طراحی شهری )، از نیمسال اول سال تحصیلی 91-1390.
 • "روانشناسی محيطی"، دوره کارشناسی ارشد معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387.
 • "تحليل فضاهای شهری"، دوره کارشناسی معماری، از نیمسال اول سال تحصیلی 90-1389.
 • "آشنايی با معماری اسلامی"، دوره کارشناسی معماری، از نیمسال دوم سال تحصیلی 87-1386.
 • "کارگاه طراحی معماری 1" و "کارگاه طراحی معماری 2 "، دوره کارشناسی معماری، از سال1386تا سال 1390.
 • "کارگاه مقدمات طراحی معماري 1" و"کارگاه مقدمات طراحی معماري 2" و "درک و بيان محيط"، دوره کارشناسی معماری، از سال1380تا سال 1386.

سابقه تدریس در دانشگاه های دیگر به عنوان مدرس مدعو

 • يک ترم تدريس آشنایی با معماری اسلامی _ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ( 1388 _ 1387 ).
 • يک ترم تدريس مفاهيم معماری در دوره معماری داخلی _ در آموزشگاه عالی غير انتفاعی نهاوند ( 1384 _ 1383 ).
 • يک ترم تدريس درکارگاه طراحی شهری _ دوره کارشناسی شهرسازی دانشکده هنرهاي زيبا _ دانشگاه تهران.( 1381 _ 1380 ).
 • سه ترم تدريس کارگاه طراحي معماری و تاريخ معماري و ترسيم فنی _ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب (1380_ 1378 ).

همکاری در تهیه طرح های پژوهشی در دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

 • " بررسي امکان اجراي مسيرهاي پياده و دوچرخه در تهران قديم" دکتر فريدون قريب _ گروه شهرسازي، 1382.
 • " نقد و تحليل کالبد پياده راه به عنوان يک عنصر زنده شهري و شريان زندگي اجتماعي و مدني در شهر تهران" دکتر محمد مهدي محمودي _ گروه معماري، 1382.
 • " بررسي و نقد حريم بزرگراه هاي درون شهري تهران" دکتر محمد مهدي محمودي _ گروه معماري، 1380.

دوره های آموزشی خارجی

 • شرکت کننده میهمان از ایران در کارگاه بین المللی تابستانی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین در شهریورماه 1383 و آشنایی با طرح های توسعه منطقه ای آلمان.
 • شرکت کننده میهمان از ایران در کارگاه بین المللی تابستانی شهرسازی در دانشگاه فنی برلین در تیرماه 1382 و آشنایی با طرح های توسعه شهری معاصر برلین.

دوره های آموزشی داخلی

 • آشنایی با حکمت هنر شرق (2) ، دکتر حسن بلخاری، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1386.
 • آشنایی با حکمت هنر شرق (1) ، دکتر حسن بلخاری، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385.
 • آشنایی با فلسفه هنرها ، دکتر علی رامین، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385.
 • نشانه شناسی هنر، دکتر پاکتچی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385.

نظام مهندسی

 • پایه 2 معماری ( طراحی و نظارت )، از 20/11/ 1379 به شماره عضویت 22612-0-1-10
 • پایه 3 شهرسازی، از 30/6/ 1384 به شماره عضویت 22612-0-1-10

عضویت در شرکت ها و مؤسسات

 • عضو هیئت مؤسس " مؤسسه تهران مطالعات کلانشهر "، از 20 دی ماه 1390 تا 20 دی ماه 1391.
 • عضو هیئت مدیره شرکت " مهندسان مشاور سرو بوم سرزمین "، از 22 اردیبهشت ماه 1387.

سوابق کاری

 • مهندسان مشاور سرو بوم سرزمین: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره (1391)
 • شرکت مهندسی طرح و کاوش (1389 - 1391)
  نوع فعالیت : تهیه طرح راهبردی حريم پايتخت شامل : اسناد سازمان فضایی و پهنه بندی و ...
  سمت : مدير طرح راهبردی و مدیر تلفیق مطالعات سه قسمت طرح
  نام پروژه یا فعالیت : طرح برنامه راهبردی مديريت و برنامه ريزی حريم پايتخت و برنامه ريزی حريم شمال بزرگراه بابايی
 • شرکت مهندسی طرح و کاوش (1388 - 1389)
  نوع فعالیت : عامل چهارم
  سمت : راهبر و هدايت کننده مشاوران در تهيه سند هدايت سازمان فضايی محله و در تهيه اسناد طراحی شهری
  نام پروژه یا فعالیت : گام سوم تهيه طرح های منظر شهری تهران  ( 32 بافت فرسوده )
 • مهندسین مشاور عرصه (1387 - 1388)
  نوع فعالیت : انجام مطالعات سازمان فضایی و هماهنگی مطالعات بخشی
  سمت : مدير فنی و راهبر مطالعات کالبدی
  نام پروژه یا فعالیت : طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره)
 • مهندسين مشاور پارس بوم پايدار (1386 - 1387)
  نوع فعالیت : همکار در تعريف و تبيين پروژه گردش بازارهای ياس، از مرحله تدوين پروپوزال تا تدقيق حدود و اندازه های مالی و عقد موافقتنامه و هدايت فنی پروژه تا مرحله تعريف و تدقيق کارگروه ها و تعيين کارشناسان همکار پروژه
  سمت : مدير فنی
  نام پروژه یا فعالیت : تهيه سند راهبردی گردش بازارهای ياس
 • مهندسين مشاور توسعه بوم سازگان پايدار (1383 - 1385)
  نوع فعالیت : مسئول ترسيم نقشه های سازمان فضايي شهر تهران و تدوين بيانيه های مربوطه ، تدوين نوشتارهای مربوط به محورهای سازمان فضايی شهر تهران و پاسخگويی به استعلام های مربوطه
  سمت : کارشناس ارشد گروه سازمان فضايي و گروه طراحی شهری
  نام پروژه یا فعالیت : طرح جامع تهران
 • مهندسين مشاور هرم پي (1380 - 1383)
  نوع فعالیت : تهيه ضوابط ساخت و ساز و واگذاري در اراضي و برنامه ريزي براي تکميل راههاي داخلي و خارجي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي مطالعه براي طراحي ساختمان اداري بندر بوشه
  سمت : کارشناس ارشد شهرسازی
  نام پروژه یا فعالیت : طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادی  بندر شهید رجایی و  بندر بوشهر
 • شرکت شهرانديش، وابسته به شهرداري منطقه 2 تهران (1378 - 1380)
  نوع فعالیت : مسئول کنترل نقشه
  سمت : کارشناس شهرسازی
  نام پروژه یا فعالیت : صدور پروانه ساختمانی
 • شرکت ساختماني نيک زهره
  نوع فعالیت : طراحی معماری
  سمت : کارشناس طراح
  نام پروژه یا فعالیت : طراحی ساختمانهای مسکونی، مسجد و ...
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت