غلامرضا کباری

متولد 1296 رشت

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1332
 • اخذ مدرك دكتراي شهرسازي از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1348
 • كارشناس رسمي دادگستري
مشاغل و مسئولیت های گذشته
 • کارشناس اداره كل ساختمان راه آهن 1347-1321
 • همكاري با شركت ماهساز 1354-1347
 • همكاري با شركت مهك 1353-1351
 • مدير شركت زمينه
 • مدير پروژه فولاد مباركه، شركت ايرتك
 • مدير پروژه گاز كنگان، شركت ايرتك
 • قائم مقام مديرعامل متروي تهران 1376-1365
فعالیت ها:
 • سرپرست آزمايشگاه خاك، اداره ساختمان راه آهن 1324-1322
 • ناظر ساخت راه آهن ميانه، تبريز 1327-1324
 • ناظر ساخت قطعه 23 بين ميانه و خراسانلو 1330-1327
 • احداث ساختمان هاي راه آهن 1347-1326
 • طرح و نظارت ايستگاه راه آهن مشهد
 • همكاري در اجراي طرح هتل هايت مشهد، شركت ماهساز 1347
 • همكاري در اجراي بزرگراه اصفهان، زرين شهر 1349
 • همكاري در ساخت پايگاه نيروي هوايي، چابهار 1351
یادمان
 
 
 

پیام ها: