فرح حبیب

فرح حبیب(آرشیتکت- طراح شهری- شهرساز)

 

استاد پایه 20 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

همكاري با هيئت تحريريه ـ سردبيري نشريات

-   سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهردانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386 IF=0 .3I.S.CISSN: 1735956

-   سردبیر نشریه بین المللی(I.J.A.U.D).International Journal of Architecture and Urban Developmentدانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389.  ISSN: 2228-7396.

-   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی - پژوهشی نقش جهان وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1391.ISSN: 23224991    I.S.C.

-   عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی کیمیای هنر،وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از سال 1390.ISSN: 23518630    I.S.C.

-   عضو هیئت تحریریه و مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی هنرهای تجسمی-نقش مایه- دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387.ISSN: 2008-2614    I.S.C.

-   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ایران از سال 1392ISSN: 2008-6849    I.S.C.

-   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی،پژوهش‌های معماری اسلامی-انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران،وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1390ISSN: 2382-980X    I.S.C.

-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنرهای سنتی اسلامی، وابسته به پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1390I.S.C

-   مدیر مسئول فصلنامه بین المللی(I.J.E.S.T)،,International Journal of Environmental Science and Technologyوابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا 1392 ، IF= 3،ISSN: 1735-1472    I.S.I.

-   عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ،طرح ونماد، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395-1392.

-   عضو هیئت تحریریه فصلنامه معمار شهر، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سال 1392

-   سردبیر نشریه بین المللیAnd UrbanismResearch and Application inArchitecture، دردست انتشار :وابسته به دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال 1391.

-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- عمومی هفت حصار، وابسته به دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان سال 1391

-   ‌ صاحب امتیاز فصلنامه علمی فرهنگی دانشکده هنر و معماری،نقش پردازان شهر، سال 1389،  6247-2251        ISSN:

-   عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی و تخصصی معماری و شهرسازی طی سال­های 1370، 1371 و 1372.

-   عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی بوم ­شناسی2345-4857ISSN:

 

افتخارات

- تجلیل توسط ریاست دانشگاه و ریاست شورای عالی زنان فرهیخته به عنوان اولین بانوی استاد تمام رشته هنر و معماری

  در مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه آزاد اسلامی،اردیبهشت1394

- پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ،سی و دومین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، سال1393

-  هیات علمی برتر و برگزیده واحد علوم و تحقیقات، سال 1392

-  پژوهشگر برگزیده واحد علوم و تحقیقات،، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392

-  پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1390

-  هیئت علمی برگزیده دانشکده هنر و معماری، واحد علوم وتحقیقات، سال 1386

سوابق تحصیلی

-   ديپلم رياضی با معدل 2/17 از دبیرستان خوارزمی تهران.

-   فارغ ­التحصیل رشته معماری بادرجه ممتاز و دریافت تشویق­نامه در شهریور ماه 1365 ازدانشگاه شهید بهشتی (ملی ایران).

-   فارغ ­التحصیل رشته کارشناسی ارشد «طراحی شهری» بعنوان دانشجوی رتبه اوّل دوره با درجه عالی در سال 1372 ازدانشگاه تهران.

-   فارغ­ التحصیل رتبه اول اولین دوره دکتری شهرسازی با درجه عالی در خرداد 1379 از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

-   فارغ­ التحصیل رتبه اوّل سومین دوره دکتری شهرسازی با درجه عالی در شهریور 1380 ازدانشگاه تهران

 

عناوین رسالات

-  رساله دکتری طراحی شهری:تحلیل شکل شهر، معنا و معیار.

-  رساله دکتری برنامه­ ریزی شهری:تبیین ایده آرمانشهر و نقش آن در تکوین دانش شهرسازی.

- پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری: نقش فرم شهر در کاهش آسیب ­پذیری ناشی از زلزله- مورد خاص تهران.

-   پایان نامه کارشناسی معماری: طراحی مرکز توانبخشی معلولین جسمی- حرکتی.

 

کتاب، مقالات و تحقیقات

تالیف و ترجمه 10 جلد کتاب تخصصی

ویرایش فنی یک جلد کتاب

15طرح­ تحقیقاتی

35 مقاله به زبان انگلیسی نمایه شده در  ISI

I.S.C46 مقاله علمی- پژوهشی (وزارت علوم) ،

30مقاله ارائه شده در همایش­های ملی و بین­ المللی

23 مقاله تخصصی چاپ شده به زبان انگلیسی در نشریات معتبر خارجی

50 مقاله چاپ شده در مجلات علمی- تخصصی

12 مقاله ترجمه شده در زمینه معماری و شهرسازی

شرکت در هیئت رئیسه ودبیرعلمی 32  همایش­ و سمینار

ايراد31 موردسخنراني و مصاحبه تخصصی

راهنمایی 40رساله­ دکتری معماری و شهرسازی

راهنمایی140 پایان ­نامه­ کارشناسی ارشد معماری، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، مهندسی طراحی محیط زیست، مدیریت محیط زیست

سوابق تدریس

-   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال 1380 به بعد- مدرس دوره دکتری شهرسازی  و معماری

-   دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، از سال 1389 تا1393

-   دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی از سال1390تا1391

-   دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ازسال 1390تا1393

-   دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، سال 90-1388، مدرس دوره دکتری شهرسازی و معماری

-   دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، سال 1383تا 1389،مدرس دوره ­های آموزش مدیریت و برنامه­ ریزی شهری

-   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات- سال 1384 تا 1387- مدرس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست

-   دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحصیلات تکمیلی واحد تهران مرکز- سال 1373 تا 1384- مدرس دوره کارشناسی ارشد شهرسازی

-   دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی- 1364 تا 1365- آسیستان کارگاه  طراحی معماری (2)

 

مسئولیت­های اجرایی در دانشگاه ها 

-   استاد تمام وعضوهییت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1380.

-   سردبیر مجله علمی- پژوهشی هویت شهر از سال 1385.

-   سردبیر مجله بین المللی International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD) از سال 1388.

-   سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی از دی ماه 1392تافروردین1396

-   عضو شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392.

-   عضو ودبیرکمیسیون تخصصی معماری وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه از سال 1388.

-   عضو کارگروه تخصصی هنر و معماری هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان تهران از سال1386.

-   عضو کارگروه شهرسازی و معماری، کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

-   رئیس کارگروه تخصصی هنر و معماری جهت صدور مجوز فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی از سال 1393.

-   مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384تا 1393.

-   مدیر گروه تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392تا1394.

-   مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1386 تا سال 1388.

-   عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386.

-   عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389تا 1393.

-   عضو شورای برنامه­ریزی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385.

-   عضو کمیته منتخب دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1388.

-   عضو گروه علمی تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380.

-   عضو شورای آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری از سال 1380.

-   عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده هنر و معماری از سال 1386.

-   عضو کمیته علمی هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی استان کهکلویه و بویر احمد در رشته هنر از سال 1389تا 1392.

-   عضو کارگروه تخصصی ارتقاء هیئت علمی واحد قیامدشت (تهران شرق) از سال 1391تا1393.

 

سوابق کاری

-  استاد تمام دانشکده هنرومعماری واحدعلوم وتحقیقات تهران از اردیبهشت1393.

-  سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی از دی ماه 1392تا فروردین1396.

-   مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384تا 1393.

-   هیئت علمی واستادیاردانشکده هنر و معماری، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380.

-   مشاور شهرداری تهران در طراحی شهری محور پیروزی و محور امام علی، شرکت در جلسات تصویب طرح­های شهرداری تهران، از سال 1389 تا1393.

-   عضو کمیته نما و منظر شهری، شهرداری تهران از سال 1389 تا1393.

-   طرح ،"تبیین تاثیر جهت گیری ساختمان بر کارایی انرژی ایوان- نمونه موردی ساختمان های زیاری چهار اقلیم کشور ایران"، (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)

-   داوری مسابقات طراحی معماری و منظر

-   طراحی 350 هکتار محوطه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، سال 1389.

-   همکاری در طراحی پارک رحمان آباد در منطقه یک شهر تهران، سال 1388.

-   مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده هنر و معماری، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386 تا سال 1388.

-   طرح مطالعاتی الگوی مسکن بهینه در شهر تایباد، سال 1384 (شهرداری تایباد).

-   طراحی منظر چهار هکتار محوطه اداری سازمان هوا- فضا، سال 1384.

-   همکاری با طرح شهر دوست‌دار کودک (child friendly city) C.F.C. به عنوان مشاور طرح، زمستان 1383، یونیسف.

-   همکاری در طرح  ساماندهی حجمی و بصری بزرگراه رسالت تهران (شهرداری منطقه4)، 1378-1376.

-   همکاری در طرح ملاحظات بصری و زیبائی­ شناسانه شهر تهران (دفتر مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران)، 1376-1374.

-   همکاری در طرح تدوین نظام مدیریت شهری در ایران (وزارت کشور)، 1375-1374.

-   همکاری در طرح کالبد شهر تهران (وزارت مسکن و شهرسازی) 1375-1373.

-   همکاری در «طرح بسیج توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله زده»  سازمان ملل (U.N.D.P) در مورد شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، رشت، 1372-1370.

-   همکاری در شرکت خانه گستر در پروژه ملاصدرا (با حفظ سمت­های سازمان برنامه)، 1369-1368.

-   همکاری با شرکت بافت شهر در پروژه پارک نخل در شهر بندرعباس (با حفظ سمت سازمان برنامه)، 1367.

-   همکاری در سازمان برنامه و بودجه با سمت مدیر فنی آتلیه از سال 1366.

-   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 به عنوان مسئول گروه فضا و مسئول جامعه شهری.

-  همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در تدوین استراتژی­های توسعه جامعه شهری، تحلیل وضع موجود نظام شهری کشور، برنامه­ ریزی آتی سلسله مراتب جمعیتی شهرهای کشور،

-   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در طرح توسعه محور شرق کشور در رابطه با توسعه استان سیستان و بلوچستان.

-   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در ارائه مدلی در رابطه با دسته ­بندی شهرهای ایران.

-   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در تهیه چهارچوب نظری توسعه استانها و تهیه مصوبه­ های 24 استان.

-   همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال 1366 تا سال 1372 در  طرح تمرکز­زادایی از تهران)، 1372-1366.

 

عضویت در مجامع حرفه­ ای

-   عضو انجمن مفاخر معماری ایران.

-   عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.

-   عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

-   عضو جامعه مهندسان شهرساز.

-   عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی (ملّی ایران).

-   عضو انجمن طراحان شهری ایران

 

فعالیت های هنری و نمایشگاه‌ها

-   نمایشگاهی از عروسکهایی با پوشش فولکلوریک زنان دراستانهای مختلف ایران در سال 1359.

-   طراحی دکور و صحنه و همکاری در طراحی و ساخت عروسک در اولین فیلم سینمایی عروسکی در ایران تحت عنوان «ابراهیم در گلستان»، در سال 1360.

-   طراحی و نظارت غرفه­های شرکت بازرگانی ایدور، کارخانه ایران خودرو (با دریافت لوح تقدیر)، کارخانه لوله و پروفیل پارس هفدهمین نمایشگاه بین ­المللی تهران 1370.

-   طراحی و نظارت بر اجرای غرفه مواد غذایی معاونت صنایع بنیاد مستضعفان (با دریافت لوح تقدیر)، در نمایشگاه صادراتی مواد غذایی نمایشگاه بین ­المللی تهران 1370.

-   طراحی و نظارت غرفه ستاد کل بازسازی مسکن مناطق زلزله زده در هشتمین سمینار بین­ المللی مقابله با سوانح طبیعی در دانشکده فنی دانشگاه تهران در مهر ماه 1372.

-   نمایشگاه آثار نقاشی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی (زمستان 1364).

-   نمایشگاه آثار نقاشی در فرهنگسرانی بهمن (پاییز 1373).

-   نمایشگاه آثار نقاشی در نگارخانه صدر (فروردین 1374).

-   نمایشگاه آثار نقاشی در فرهنگسرای ملل (تابستان 1383).

-   نمایشگاه آثار نقاشی در فرهنگسرای ملل (آذر 1387).