محمد رضا حافظی

سال اخذ مدرک

نام موسسه آموزشی

میزان تحصیلات

سال تولد

نام و نام خانوادگی

1360

دانشگاه شهید بهشتی

فوق لیسانس معماری

1335

محمدرضا حافظی

1368

دانشکده مهندسی عمران لیدز ـ انگلستان

   دکترای معماری        (Bulding Science)

 

(اهم فعالیت های دانشگاهی و تحقیقاتی)

 

سمت اجرایی

نوع فعالیت

نام موسسه یا شرکت

تا تاریخ

از تاریخ

ردیف

عضو هیئت علمی

مدرس

گروه معماری دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس

81/8/1

68/6/1

1

رئیس دانشکده

مدیریت

گروه معماری دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس

75/11/30

71/9/30

2

عضو کمیته مقررات ملی ساختمان مبحث 19

عضو کمیته تخصصی

وزارت مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

ادامه دارد

1375

3

رئیس دانشگاه

مدیریت

دانشگاه هنر تهران

83/10/28

77/5/30

4

عضو کمیته

عضویت کمیته ملی فرهنگ

کمیسیون ملی یونسکو

-

77/11/25

5

عضو کمیته

عضویت کمیته تخصصی هنر

دفتر گسترش آموزش عالی

-

77/12/22

6

مدیریت گروه برنامه ریزی و هنر

مدیریت

دانشگاه جامع علمی -

کاربردی

-

81/4/8

7

عضو هیئت علمی

مدرس

دانشگاه شهید بهشتی

ادامه دارد

81/8/1

8

عضویت در شورای نظارت و ارزیابی فرهنگ ، هنر و ارتباطات

عضویت در شورای نظارت

شورای عالی انقلاب فرهنگی

30/1/84

82/1/30

9

عضو کمیته

عضویت کمیته ملی میراث طبیعی و فرهنگی

کمیسیون ملی یونسکو

-

82/5/22

10

مشاور معاون رئیس جمهور و

رئیس سازمان

مشاوره ارشد در امور فنی

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

-

84/1/30

11

(فعالیت های حرفه ای)

سمت اجرایی

نوع فعالیت

نام موسسه یا شرکت

تا تاریخ

از تاریخ

ردیف

مدیر طراحی و مدیر پروژه

برج مخابراتی تلویزیونی میلاد تهران

شهرداری تهران

شرکت یادمان سازه

1377

1372

1

مدیر طراحی

دانشکده برق شهید عباسپور

وزارت نیرو

1376

1375

2

مدیر طراحی

مسابقه وزارت نیرو ساختمان مرکزی

وزارت نیرو

1377

1376

3

مدیر طراحی

مجموعه ویلایی ـ آپارتمانی آینده ساز شمال

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

1382

1380

4

مدیر طراحی

ساختمان اداری کیش

سرمایه گذاری بساک

1382

1381

5

مدیر طراحی

طرح بهسازی وزارت نفت

شرکت نفت ملی ایران

1384

1381

6

مدیر طراحی

مجموعه هتل پنج ستاره بین المللی لوتوس

شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش (بساک)

1384

1381

7

مدیر طراحی

مجتمع تفریحی ـ توریستی رستم رود

نامیکاران

1384

1382

8

مدیر طراحی

مجتمع مسکونی ولنجک

صندوق آینده ساز

1383

1382

9

مدیر طراحی

مجتمع مسکونی آینده ساز کیش

شرکت کیش بتن جنوب

1384

1382

10

مدیر طراحی

مجموعه خدماتی تجاری کیش

شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش (بساک)

1384

1382

11

مدیر طراحی

ساختمان اداری شرکت نامیکاران

شرکت نامیکاران

1384

1383

12

مدیر طراحی

پروژه های امید یک و دو

(هتل پنج ستاره ـ تجاری ـ مسکونی)

شرکت توسعه و عمران امید

1386

1384

13

مدیر طراحی

پروژه اقامتی ـ تجاری دیدی

شخصی

1386

1384

14

مدیر طراحی

مسجد شهرک غرب

هیئت امناء مسجد جامع شهرک غرب

در دست انجام

1385

15

مدیر طراحی

معماری داخلی برج مخابراتی تلویزیونی میلاد تهران

شهرداری تهران

1386

1385

16

مدیر طراحی

مسجد دیباجی

مسجد دیباجی

1385

1385

17

مدیر طراحی

بیمارستان خیریه صاحب کوثر

درمانگاه خیریه قوامین

1390

1386

18

مدیر مطالعات فاز صفر

طرح امکان سنجی و طراحی مجتمع اداری تجاری مسکونی -  واقع در انبار شرکت شهاب

شرکت شهاب

1387

1386

19

سمت اجرایی

نوع فعالیت

نام موسسه یا شرکت

تا تاریخ

از تاریخ

ردیف

مدیر مطالعات فاز صفر

طرح مجتمع تجاری اداری واقع در محل انبار شرکت روغن نباتی پارس (سایت غربی)

شرکت روغن نباتی پارس

1387

1386

20

مدیر مطالعات فاز صفر

طرح مجتمع تجاری اداری واقع در محل انبار شرکت روغن نباتی پارس (سایت شرقی)

شرکت روغن نباتی پارس

1387

1386

21

مدیر مطالعات فاز صفر

طرح مجتمع تجاری اداری واقع در سایت کارخانه شرکت روغن نباتی پارس

شرکت روغن نباتی پارس

1387

1386

22

مدیر طراحی

طراحی و خدمات مهندسی پارکینگ برج میلاد

یادمان سازه

1387

1386

23

مدیر طراحی

برجهای مسکونی آینده ساز (2)

شرکت کیش بتن جنوب

1388

1386

24

مدیر طراحی

شهرک مبلمان و خودرو

شرکت طرح و ساخت

در دست انجام

1387

25

مدیر طراحی

راهروی متحرک فرودگاه شیراز

شهرداری شیراز

1388

1387

26

مدیر طراحی

اقامتی کمال

ستاد اجرایی فرمان امام

1388

1387

27

مدیر طراحی

پروژه اداری ـ تجاری پارسیان

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

در دست انجام

1387

28

مدیر طراحی

مسکونی ـ تجاری نور

شخصی

1390

1388

29

مدیر طراحی

هتل تعطیلات

شخصی

1389

1388

30

مدیر طراحی

آشیانه شماره 2 هما ـ فرودگاه امام خمینی

همکار EPc ـ شرکت بلندپایه

1388

1388

31

مدیر طراحی

طراحی مرحله دوم پروژه مرکز تجارت جهانی کیش

شرکت توسعه سرمایه تابان کیش

1392

1389

32

مدیر طراحی

طرح ساختمان اداری تأسیسات دریائی ایران

شرکت رهنمون اقتصاد

1390

1389

33

مدیر طراحی

مجموعه فاز 2 برج میلاد

شرکت کهندژ میلاد

در دست انجام

1391

34

مدیر طراحی

پارک آبی رویای موجهای خروشان

شخصی + مشارکت با شهرداری

1392

1392

35