محمد سلطانی نسب

 • متولد 1329 تهران
 • اخذ مدرك معماري از دانشگاه فلوريدا، آمريكا 1357
 • رئيس هيئت مديره و مسئول بخش معماري و شهرسازي مهندسان مشاور آبادي از 1367

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • همكاري با مهندسين مشاور ساودرا، ميامي فلوريدا 1360-1357
 • سرپرست دفتر امور مسكن حوزه شمال تهران 1360-1359
 • مدير پروژه هتل زاهدان، شركت هتل هاي سيستان و بلوچستان 1363-1362
 • همكاري با مهندسين مشاور توسعه و عمران 1367-1363

 

فعاليتهاي حرفه اي

 • طراحي ساختمان، انبار، نمايشگاه و اداري فروش مبلمان، ميامي
 • طراحي مجموعه مسكوني اوكلاوند پارك و محوطه درياچه آن، جنوب ميامي
 • مديريت پروژه مجتمع آموزشي و پژوهشي جهاد كشاورزي، مشهد و اصفهان
 • آماده سازي اراضي احمدآباد دماوند، تهران
 • طرح جامع آب انجيرك بومهن، تهران
 • مدير و طراح پروژه برجهاي نياوران، تعاوني مسكن دانشگاه اميركبير، تهران
 • مدير پروژه مجموعه مسكوني بتاجا، شهر جديد انديشه، تهران
 • مدير و طراح پروژه برجهاي او- يول پونك تهران
 • مجموعه رفاهي، اموزشي بانك مركزي ايران
 • طراحي فرهنگسرا، موزه و رصدخانه شهر جديد صدرا، شيراز
 • طراحي فرهنگسراي برازجان، بوشهر
 • طراحي ساختمان آمفي تئاتر، بوشهر
 • طراحي ساختمان آمفي تئاتر جم، بوشهر 1382
 • مديريت پروژه بيمارستان هاي گناوه و كنگان، بوشهر
 • مديريت پروژه ساختمان اداري شركت صنعتي بهشهر، كرج
 • طراحي ساختمان اداري سازمان ثبت كل كشور ، تهران 1379
 • طراحي ساختمان اداري سازمان ثبت همدان
 • طراحي و مديريت پروژه مجموعه صنفي آهن كاران ساختمان هاي خاوران و چهاردانگه، تهران
 • طراحي و مديريت  مجموعه فن آوران، تهران
 • طراحي و ساخت ويلاي شخصي گلدره، شمال بومهن
 • طراحي سينما شهرفرنگ، تهران 1377
 • طراحي و ساخت مجتمع هاي مسكوني متعدد، تهران