مهدی زندیه

مهدی زنديه

 • متولد : تهران, ۱۳۳۹
 • كارشناسی ارشد معماری  دانشگاه تهران , 1374
 • كارشناسي مترجمی زبان انگليسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران , 1376
 • دكترای معماری منظر با گرایش طراحی شهری دانشگاه UCE انگلستان , 1383
 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو انجمن معماران منظر ایران
 • عضو انجمن سلطنتی معماران انگلستان

 

مشاغل گذشته :

 • مسئول نظارت و ارزشيابی اساتيد و كاركنان دانشگاه تهران , 1373- 1368
 • معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه بين المللی امام خمينی( ره ) ,         1377 - 1374
 • دبیر علمی اولین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری سازمان بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب اسلامی , 1385
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری  سازمان بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب اسلامی , 1386
 • گردآوری و ویرایش مجموعه خلاصه مقالات همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی  , 1386
 • تألیف کتاب اصلاحات‌ خانه بـرای توان‌خواهان , معلولین , جانبازان و سالمندان انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی , 1389
 • تالیف مشترک کتاب کروکی، روزنه ای رو به فضا , انتشارات سبحان  چاپ سوم آن نیز انجام شده است , 1390
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی  دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) , 1394 - 1393

  

فعالیت های حرفه ای جاری :

 • عضو هيات علمی و استادیار پایه 29
 • مشاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ,از سال 92 تا کنون
 • عضو کارگروه معماری بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • مسئول پیگیری اداری و راه اندازی گروه معماری منظر کارشناسی ارشد در دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • انجام ده طرح پژوهشی در شهرداری قزوین، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان نوسازی مدارس استان قزوین، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و صندوق نخبگان و پژوهشگران ریاست جمهوری