مهوش حمیدی نظامی

متولد 1320 زاهدان

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه فلورانس، ایتالیا 1349
 • اخذ گواهینامه دوره شهرسازی از دانشكده معماری ونیز، ایتالیا 1360
 • اخذ گواهینامه زبان فرانسه از دانشكده علوم انسانی استراسبورگ، فرانسه 1360
عناوین و سمت ها:
 • مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور بعد تكنیك از 1375
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها
 • كارشناس شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1352-1349
 • سرپرست اداره اول طرح تفصیلی تهران، شهرداری تهران 1353-1352
 • مدیریت طرح های جامع و تفصیلی، وزارت مسكن و شهرسازی 1354
 • سرپرست كمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1354
 • معاون دفتر طرح های توسعه شهری، وزارت مسكن و شهرسازی 1355
 • كارشناس ارشد واحد شهرسازی و معماری ایران 1357
 • سرپرست دفتر مطالعات معیارهای شهرسازی و مدیر كل دفتر طرح ریزی و نوسازی وزارت مسكن و شهرسازی 1358
 • كارشناس و مسئول طرح های جامع و تفصیلی، وزارت مسكن و شهرسازی 1365-1361
 • كارشناس طرح منطقه ای، شورای شهرسازی استرالیای غربی 1367-1366
 • مدیرعامل مهندسین مشاور خشت سازان 1375
فعالیت ها:
 • هیه طرح تحقیقاتی مقدمه ای بر استانداردهای شهری برای ایران، مشاور هیمن 1371-1369
 • تهیه طرح تحقیقاتی نظام مدیریت شهری تهران و جایگاه سازمان نوسازی شهر تهران، مشاور هیمن 1371-1369
 • همكار در طراحی پروژه مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی شهر جدید عالیشهر بوشهر، مشاور هیمن 1371-1369
 • ارائه رساله در سمینار شهرها و مردم تحت عنوان نقشی جدید برای برنامه ریزان، دانشگاه تبریز 1371
 • مدیر پروژه طراحی پارك جنگلی لویزان، مشاور شهر و عمران 1373-1371
 • مدیر پروژه و طراحی طرح های امیدیه، میانكوه و رامشیر، مشاور شهر و عمران 1373-1371
 • همكاری در طرح احیای باغ ملی، نوسازی و بهسازی لاله زار، پارك تفریحی لوندویل، گیلان
 • مدیر پروژه و طراح طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر لاهیجان، شازند، مشاور بعد تكنیك 1374
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت