نادر ناصرالمعمار

سال و محل تولد: سال 1329- همدان
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: كارشناس ارشد(معماری)
محل تحصیل، رتبه و سال فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران- درجه عالی - 1352

سوابق حرفه ای:

1- مشاغل مورد تصدی دولتی:

 • سمتهای مدیریتی صفی در سازمان میراث فرهنگی كشور(61-53)
 • سمتهای مدیریتی صفی در بنیاد مسكن انقلاب اسلامی (63-59)
 • سمتهای مدیریتی صفی در وزارت مسكن و شهرسازی(72-63)
 • عضو هیئت مدیره شركت شهرك صنعتی بوعلی(70-69)
 • مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی كشور(74-72)
 • معاون هماهنگی و پشتیبانی میراث فرهنگی كشور(76 - 74)
 • معاون پشتیبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران(78-76)

2- مشاغل مورد تصدی غیردولتی:

 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری مهندسان ایران از سال 1379 تاكنون.
 • عضو هیئت مدیره شركت مدیریت ساختمان از سال 1380 تاكنون.
 • عضو هیئت امنا انجمن مفاخر معماری ایران

3-فعالیتهای تخصصی:

 • دفتر فنی سازمان تربیت بدنی48-1347
 • دفتر فنی دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران49-1348
 • دفتر ساختمان، مهندسی ارتش ن ز50-1349
 • طراحی، نظارت و اجرای مجموعه ها و ساختمانهای مسكونی،فرهنگی،اداری،مذهبی،صنعتی از سال 1353 تاكنون
 • كارشناس بانكها، شهرداریها، سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی63-1353

4- فعالیت های دانشگاهی:

 • مسئول راه اندازی رشته معماری، مقطع كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد همدان) 1370
 • عضو شورای آموزشی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد همدان)1371
 • عضو كمیته برنامه ریزی و راه اندازی دانشكده معماری و هم آهنگ كننده مقطع كاردانی، دانشگاه بوعلی سینا1371
 • مشاور عمرانی رئیس دانشگاه بوعلی سینا1371
 • مجری سایت دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا 1372
 • عضو شورای مركز آموزش عالی میراث فرهنگی1372
 • عضو هیئت علمی رسمی مركز آموزش عالی میراث فرهنگی 1383 تا1376 و ادامه همكاری بصورت حق التدریس .
 • عضو هیئت علمی غیررسمی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی(واحد تهران) 1384 تا1381.
 • مسئول پیگیری و راه اندازی پژوهشگاه وزارت مسكن و شهرسازی از طرف قائم مقام پژوهشی وزیر مسكن و شهرسازی ( 78-1377)
 • مسئول پیگیری تاسیس پژوهشكده توسعه كالبدی شهری و منطقه ای(خصوصی) از طرف رئیس هیئت امناء پژوهشكده و عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت امنا ءپژوهشكده تا کنون .

5- دوره های آموزشی:

 • مرمت آثارتاریخی(تئوری- عملی) در پژوهشگاه میراث فرهنگی كشور، به مدت 6 ماه
 • مدیریت میانی( مركز آموزشی مدیریت دولتی)
 • مدیریت تكمیلی میانی( مركز آموزش مدیریت دولتی)
 • بهبود مدیریت(مركز آموزش مدیریت دولتی)
 • مدیریت شهری و مدیریت شهرداریها- (وزارت كشور).

6- سوابق پژوهشی:

 • تحقیقاتی جامع در كاربرد پلاستیكها در ساختمان.
 • بهسازی روستاها( پژوهش و اجرا.)
 • مروری بر وضعیت شهرسازی و مسكن در استان همدان ( پژوهش گروهی.)
 • زلزله و اسكان موقت(پژوهش و اجرا).

7- دست آوردهای تجربی:

7-1- بخش شهرسازی:

 • طرحهای منطقه ای- طرحهای جامع شهرستان- طرحهای جامع شهرها- طرحهای تفصیلی شهرها- طرح و اجرای آماده سازیها
 • طرح اسكان جمعیت در آینده- طرح شهرهای جدید- طرح بهسازی محلات قدیم- طرح و اجرای بهسازی روستاها- طرحهای محورهای فرهنگی- تاریخی

7-2- بخش مسكن:

 • طراحی و اجرای انبوه سازی- طراحی و اجرای مسكن بلند مرتبه- طراحی و اجرای مسكن پیش ساخته
 • طراحی و اجرای مسكن روستایی- طراحی و اجرای مسكن ارزان قیمت
 • طراحی و اجرای اسكان موقت
 • طراحی و اجرای مسكن(مشاركت با بخش خصوصی)

7- 3- سایر بخشها:

 • طراحی و اجرای ابنیه دانشگاهی( دانشكده های پزشكی- دندانپزشكی- مهندسی- خوابگاه های دانشجویی- سلف سرویس)
 • طراحی و اجرای مدارس در مقاطع مختلف
 • طراحی و مرمت ابنیه دارای ارزش فرهنگی - تاریخی
 • طراحی و اجرای ابنیه اداری در سطوح مختلف استانی تا مراكز بخشها
 • طراحی و اجرای ابنیه درمانی- بهداشتی در سطوح مختلف( بیمارستانی- درمانگاهی- توانبخشی- پزشكی قانونی- كشتارگاه صنعتی- جامع روانی- اورژانس- مراكز بهداشت)
 • طراحی و اجرای مجتمعهای ورزشی.
 • طراحی و اجرای پناهگاهها و بیمارستانهای زیرزمینی- طراحی و اجرای ندامتگاهها
 • طراحی و اجرای انبارهای عمومی و انبارهای كشاورزی با ظرفیتهای مختلف.