پرویز مختاری

متولد 1315 زرند ساوه

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی كشاورزی از دانش سرای مامازن 1342
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1352
عناوین و سمت ها:
 • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور آورث از 1361
 • عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
 • عضو جامعه مهندسان معمار ایران
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • معلم روستاها 1336-1337
 • كارشناس وزارت بهداشت در رشته ریشه كنی مالاریا و شناسایی روستاها و نقشه برداری آنها 1342-1337
 • كارشناس بانك كشاورزی 1343
 • نماینده و مشاور شهردار تهران در قائم مقامی انجمن شهر
 • همكاری با مهندسان مشاور معماری و شهرسازی
 • موسس شركت داوه
 • مسئول اداره توسعه معابر شهر تهران
فعالیت ها:
 • طرح و اجرای ویلاهای ساحلی وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش، ساری
 • مجتمع آموزشی و مسكونی اصلاح بذر و نهال، كلاردشت، شركت داوه
 • هتل دو ستاره، بندر لنگه، شركت داوه
 • مدارس شبانه روزی تربیت معلم، برازجان و خورموج، شركت داوه
 • طرح آماده سازی دره میرآباد (گسترش شمال شهركرد)، مشاور آورث
 • بیمارستان و ساختمان ام . آر . آی مركزی شیراز، مشاور آورث
 • شهرك صنعتی حصار امیر در تهران، مشاور آورث
 • موزه و نمایشگاه زیست محیطی بوشهر، مشاور آورث
 • هنرستان هنرهای تجسمی اصفهان، یزد و كرمان، مشاور آورث
 • طرح توریستی كرانه های رود بالخو اردبیل، مشاور آورث
 • دانشكده معماری بم، مشاور آورث
 • مطالعه و طراحی بیش از 150 طرح شهرسازی و معماری
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت