ژرژ تاریوردی

اینجانب از سال 1344 لغایت 1348 در دانشگاه آمریکایی بیروت در کشور لبنان در رشتۀ عمران مشغول به تحصیل بودم. بنا به پیشنهاد و صلاحدید استادان راهنمای خود به رشتۀ معماری هدایت شدم. پس از مراجعت به وطن، در سال 1349 وارد دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران شدم و در سال 1356 فوق لیسانس خود را در رشتۀ معماری با درجۀ ممتاز اخذ نمودم. موضوع تز اینجانب طراحی محیط دانشگاهی بود وعنوان پروژۀ دیپلم دانشگاه پلی تکنیک بود که با سبکی مدولار و صنعتی طراحی نموده بودم.

همزمان با تحصیل، در طول قریب به 45 سال در شرکتهای ساختمانی و مهندسان مشاور مختلف فعالیت و طرحهای بسیاری را در زمینه های گوناگون ارئه نموده ام.
در سال 1356 به عضویت شرکت مهندسین مشاور فن و هنر )سورفاس سابق( در آمدم و در سال 1366 بعنوان مدیر عامل شرکت و رئیس گروه معماری انتخاب شدم که تا حال حاظر در همان سمت باقی مانده ام.

همانگونه که اشاره نمودم، طی فعالیت 45 سالۀ خود طرحهای بیشماری را ارائه نموده ام که ذیلاً بطور خلاصه به اهم آنان اشاره مینمایم:

 • فروشگاه های کوروش در میدان خراسان، میدان امام حسین و مولوی (طی سالهای  1355 و 1356)
 • شهرک جمهوری اسلامی محلۀ شوش تهران شامل 2000 واحد مسکونی بانضمام کلیۀ خدمات شهری از قبیل پارکها مساجد و حمامها، کلانتری وبرزن و زمینهای ورزشی (سالهای 1357 و 1358)
 • ساختمان دادگستری و پزشکی قانونی همدان (1359 و 1350)
 • مجتمع مسکونی تاکسیرانی تهران، شامل سه سایت مختلف با  1500 واحد مسکونی (1362 لغایت 1370)
 • طراحی 14 شعبۀ بانک مسکن در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و  فارس (سالهای 1366 الی 1370)
 • مجتمع اداری ورزشی مخابرات زعفرانیۀ تبریز (سالهای 1370 الی 1373)
 • کارخانۀ شیمیایی طیف ساز کرج (1374)
 • کارخانۀ کابل ابهر(1375)
 • مجتمع های ورزشی کارگران در پکدشت فیروزکوه و دماوند شامل سالن هندبال و استخرسرپوشیده وزمین  فوتبال (1380)
 • ساختمان پست استان یزد (1381)
 • طرحهای آماده سازی در مهدیشهر و شاهرود (1367)
 • مجتمع مسکونی فجر تبریز (1365)
 • مجتمع های تجاری شهرک انقلاب شاهرود، شامل 5 مجموعۀ مختلف و جداگانه (1368)
 • مجتمع مسکونی  200 واحدی استیجاری مریوان (1385)
 • مجتمع مسکونی  600 واحدی بوستان مهر مهدیشهر (1388)
 • مجتمع های اداری تجاری گلسرخی میدان شوش (1390)
 • مجموعۀ شهر بازی محلات (1390)
 • طرح نوسازی بافت فرسوده در خاوران تهران (1389)
 • مجتمع تفریحی تجاری آجودانیه تهران (1391)

ضمناً طی سالهای فعالیت خود ویلاها و منازل شخصی و مجموعه های تجاری و مسکونی بسیاری را برای بخش

خصوصی طراحی نموده ام که ذکر آنها در این خلاصه نمی گنجد.