کیومرث بیات

متولد 1329 اهواز

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری، دانشگاه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 1353
 • برنده مسابقه طراحی باشگاه شهرداری تهران 1384
عناوین و سمت ها:
 • موسس و مدیرعامل مهندسین مشاور معماری صنعتی ایران از 1367
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
 • عضو انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها
 • كارشناس اداره مهندسی صنایع نظامی 1354-1353
 • مدیر پروژه جزایر خارك، ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك، لارك، اداره مهندسی نیروی دریایی 1359-1354
 • مسئول بخش معماری مهندسین مشاور صدر صنعت 1367-1360
 • عضو هیات امناء نخستین جشنواره معماران جوان
فعالیت ها:
 • طرح مجتمع فرهنگی مطبوعاتی موسسه اطلاعات، تهران
 • كارخانه تولید فرآورده های دارویی استریل، شهر صنعتی رشت
 • كارخانه داروسازی روز دارد، تهران
 • كارخانه داروسازی آترا، شهر صنعتی رشت
 • كارخانه آنتی بیوتیك سازی ایران، ساری
 • كارخانه تولید هواپیماهای مسافری، شاهین شهر اصفهان
 • مجمتع صنایع لاستیك كرمان بارز و اداره مركزی، كرمان، تهران
 • كارخانه تولید لاستیك كویرتایر، بیرجند
 • كشتارگاه صنعتی دام سنندج
 • كارخانه بشكه سازی و قیر پر كنی پالایشگاه تهران
 • كارخانه تولید فرآورده های نسوز پارس، یزد
 • مجمتع صنایع فولاد كرمان، بردسیر
 • كارخانه های تولید نیشكر، خوزستان
 • كارخانه بلور نوری تازه، شهر صنعتی شمس آباد
 • كارخانه تولید لوازم خانگی پارس خزر، شهر صنعتی رشت
 • كارخانه های ساخت قوطی و تولید آبمیوه رانی
 • فرودگاه تست پرواز، شاهین شهر اصفهان
 • استادیوم و سالنهای سرپوشیده ورزشی هسا، اصفهان
 • ساختمان های مسكونی، فرهنگی و رفاهی پالایشگاه بندر عباس
 • مجتمع تعاونی مسكن مركز تحقیقات مخابرات ایران، تهران
 • شهرك مسكونی و كارخانه شیشه شناور، تاكستان
 • مجتمع مسكونی - تجاری آبیدر، سنندج
 • مجمتع ویلاهای بانك ملی ایران، نوشهر
 • شهرك مسكونی صنایع هواپیماسازی، اصفهان
 • هتل 5 ستاره صنایع هواپیمایی ایران، تهران
آثار تالیفی:
 • سخنرانی، ارائه مقاله و معرفی آثار در نخستین همایش معماری صنعتی ایران 1380
 • انتشار مقالات متعدد در زمینه معماری صنعتی در جراید تخصصی
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت