قلعه کردشت اهر

قلعه کردشت اهر، آذربایجان شرقی، سده سیزدهم ه.ق قدمت 200 سال
3

قلعه کردشت در حاشیه رود خانه ارس و در روستای کردشت قرار دارد و یکی از دژ های معروف دفاعی ایران در سواحل جنوبی ارس به شمار می آمده است. در دوره قاجار به ویژه در جریان جنگ های ایران و روس این قلعه یکی از مراکز فرماندهی و استفرار قوای ایران بوده و هنوز هم دیوار بلند قلعه و بخشی از بناهای داخلی باقیمانده آن در نقاطی استراتژیکی دیده می شود. منطقه کردشت که به ویژه در اوایل قرن سیزدهم هجری قمری ازخطوط اول جبهه های نبرد عباس میرزا نایب السلطنه بود همواره مورد هجوم و صدمات فراوان بوده است و روستای کنونی کردشت باقیمانده معماری آن دوران را در بافت خود حفظ کرده است.

انوشه منصوری