کاخ باغچه جوق، ماکو

کاخ باغچه جوق، ماکو، آذربایجان غربی سده چهاردهم ه-ق ، قدمت 110 سال
6

این کاخ متعلق به اقبال السلطنه ماکویی، از احکام مقتدر اواخر دوره قاجار و یکی از سرداران مظفرالدین شاه قاجاری است که در جوار روستای باخچه جوق در 8 کیلومتری جاده ماکو، بازرگان قرار دارد. این بنا در سال 1316 به سبک معماری روسیه و با الهام از معماری ایرانی ساخته شده و در آن تزیینات و لوازم و تجهیزات خانگی ساخت کشور های لهستان، فرانسه، اتریش و روسیه ( اغلب هدیه دربار روسیه ) بکار برده شده است و در حال حاضر به عنوان موزه مورد استفاده قرار دارد.

انوشه منصوری - 1386