روستای کزج، خلخال

روستای کزج، خلخال، اردبیل، سده یازدهم ه.ق، قدمت 400 سال
10

روستای زیبای کزج واقع در شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل است. با توجه به وضعیت توپوگرافی روستا که در دامنه و ارتفاعات واقع شده است، عامل شیب باعث محدودیت توسعه فیزیکی روستا از چهار جهت جغرافیایی شده و بافت متراکم و فشرده ای را پدید آورده است. واحد های مسکونی در محدوده هایی که معابر ارتباط آنها را قطع نکرده است به راحتی از طریق پشت بام ها بر قرار می شود و بر این اساس، از نظر معماری و الگوی ساخت و ساز به عنوان بافت با ارزش محسوب می شود. با توجه به شرایط خاص منطقه، اغلب مصالح بکار برده شده در ساختار خانه ها خشت و گل می باشد و بعضا استفاده از آجر و سنگ به تدریج مروم گردیده است.

انوشه منصوری - 1387