بافت قدیمی نائین

نائین اصفهان، سده پنجم میلادی، قدمت 1500 سال
5

بافت قدیم نائین با تاثیر پذیری از عواملی مانند محیط طبیعی، آب و هوا، نیاز های شهر، لزوم امنیت شهر در برابر تهاجم بیگانگان طراحی شده و به طور کلی دارای معماری بسته و درونگر است.

طراحی باقت به گونه ای است که فضای مسکونی بدون آنکه از نظر کاربردی دچار اشکال شود در کنار عناصر شهری مانند مسجدجامع و دارالحکومه و بازار و حسینیه و مدرسه و حمام مستقر شده استو بافت قدیم نائین از هفت محله تشکیل شده است.

محله چهر دختران، پنجاهه، نوگاباد یا نوآباد، باب المسجد یا در مسجد، سرای نو، کوی سنگ یا گودالو، محله کلوان امروز نائین به دو قسمت نائین جدید و قدیم تقسیم می شود. چشم انداز محله محمدیه از جذاب ترین مناطق بخش مرکزی نائین است. در مرکز این محله تپه ای قرار گرفته که بر بالای آن قلعه آشورگاه ساخته شده است. در پایین تپه کارگاه عبا بافی در دل زمین کنده شده است. مردم محله این کارگاه را " سرداب " می نامند.

انوشه منصوری - 1388