قلعه مورچه خورت، اصفهان

قلعه مورچه خروت، اصفهان، سده یازدهم ه-ق، قدمت 400 سال
7

قلعه مورچه خورت ( مورچه خوار) در 50 کیلومتری شمال اصفهان در بخشی به همین نام قرار دارد. مورچه خورت محل جنگ سرنوشت ساز میان نادرشاه افشار و اشرف غلجائی ( افعان ) است که به شکست اشرف مغان و هم پیمانان عثمانی اش منجر گردید. و به دنبال آن اصفهان ( پایتخت کشور ) از دست ایشان خارج شد. این قلعه دارای 8 برج و سه مدخل ورودی و خروجی است و در حال حاضر متروک می باشد.

انوشه منصوری - 1385