آرامگاه مربوط به دوران مگالیتیک


در قسمت شمالی محلی كه معبد ها در آن قرار گرفته ا ند ،‌و بر روی كف صخره ای سنگی ، ۱۵ حفره بزرگ بدون نظم خاصی حفر شده اند . این حفره ها كه طول آنها بین ۵/۱ تا ۳۰ /۲ متر است با سنگ پوشیده شده اند و استخوان ها به صورت در هم ریخته و بدون نظم آناتومیك در داخل حفره قرار گرفته اند . در داخل یكی از این قبرها بیش از ۲۴ جمجمه شمارش شده است.

 

 پس از بررسی های باستان شناسی مشخص گردید كه این استخوان ها در داخل سبدهای حصیری كه لایه بیرونی آن با ماده ای قیر مانند پوشیده شده بود و یا خمره های بزرگ سفالی به این محل آورده شده اند. از این قبرها،‌یك عدد سكه متعلق به امپراطور اونوریوس فلاویوس Honorius Flavius ( ۴۲۳ـ ۳۹۵) و یك عدد جواهر با تصویر پادشاه مسن ـ شاراسن كه احتمالا آتمبلوس سوم Attembelos III می باشد ، به دست آمده است. هرنیك E.Haerinck غالب سفال های به دست آمده از قبور مربوط قرون هفتم تا نهم میلادی و به فتح جزیره توسط اعراب می‌داند. البته تا حدودی این تاریخ ها با زمان استقرار تازه واردان جزیره هماهنگ می باشد. وی معتقد است كه مسیحیان نیز به هنگام زندگی در این جزیره از این قبور استفاده می كردند كه تاریخ احداث آنها به عصر برنز بر می گردد.

 

منبع: سایت سیری در ایران

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

2