مسجد بردستان

مسجد بردستان در روستاي بردستان از توابع شهرستان دير در استان بوشهر قرار گرفته است. اين روستا در 27 درجه و 27 درجه و 52 دقيقه عرض جغرافيايي و 51 درجه و 57 دقيقه طول جغرافيايي واقع است. ارتفاع از سطح دريا 15 متر است و با درياي خليج فارس 5 كيلومتر فاصله دارد. اولين بناي مسجد را به عمر بن عبدالعزيز نسبت مي دهند يك كتيبه چوبي در مسجد وجود دارد كه روي آن چنين نوشته شده است قال الله انما يعمرالله و من آمن بالله و اليوم الاخر و اقام اصلوه و آتي الزكوه و لم يخشي الله وفق بتجديد عمارت هذا لمسجد المبارك الصحاب الاعظم حاجي فخرالدين ابوبكر شاه في سته الثنين و خمسين و ثما از ترجمه اين متن بر مي آيد كه فردي بنام حاجي ابوبكر شاه در سال 852 مسجد را تجديد بنا كرده است. همچنين مسجد توسط خانين منطقه يعني خانين دشتي نيز مرمت شده است كه در ورودي مسجد در لوحي مر مرين اين ابيات حكاكي شده است چون زحيدر شد اين مسجد عالي بنا از كرامات خداوند كريم ذوالجلال گفت دشتي از پي تاريخيش كه باز مسجد و محراب شد زحيدر با جلال همچنين تاريخ تعمير 1273 هجري قمري است كه توسط حيدر دشتي صورت گرفته است. مسجد بردستان با شماره 2060 در فهرست آثار ملي ايران قرار گرفته است.

30

مسجد بردستان كه بر روي تپه اي مشرف به روستا واقع شده از نوع مساجد برونگر است و داراي حياط نمي باشد سادگي و شيوايي و استفاده از گچبري براي نماي بيروني كه سفيد رنگ است آرامش را به آدمي القا مي كند. در ورودي مسجد در مشرق قرار دارد و مسجد شامل يك شبستان ورودي محراب و دو اطاق جانبي است. شبستان مسجد در خلاف قبله و تقريباً شمال به جنوب واقع است كه فضايي حدود 750 متر مربع را در بر گرفته است . مسجد داراي 12 ستون است.

31

كه سقف مسجد را نگاه داشته است و هفت دهليز دارد. ارتفاع مسجد تا سطح زمين به 5 متر مي رسد در ظلع شرقي شبستان نيز اطاقي هشت ضلعي كه ورودي است و دو اطاق ديگر قرار دارد. در اطاق ورودي يك رديف پلكان مدور وجود دارد كه به پشت بام منتهي مي گردد. محراب مسجد در جهت غرب تعبيه شده است و روبروي محلي كه امام مسجد اقامه نماز مي كند گنبد كوچكي از گچ با هفت غرفه تزئيني و يك ستون سازي گچبري است كه سقف را وارونه جلوه مي دهد و در طرفين آن شبكه هاي نورگيري وسيعي قرار دارد محراب نسبت به نمازگزاران در سطح پايين تري قرار دارد كه ويژگي محراب با تمام محرابهاي ديگر فرق دارد ساير محرابها در سطح بلندتري نسبت به نمازگزاران قرار دارد.

 سيستم سرد كننده مسجد توسط بادگير است همچنين پنجره هاي مشبك چوبي كه در طاق نماها نصب گرديده است. تزئينات مسجد شامل دو رسته بيروني و دروني است. تزئينات بيروني مربوط به طاق نماهايي است كه در ديوار مسجد قرار دارد . داخل مسجد نماي داخلي پوشش سقف درگاه ورودي گنبد كوچك روي محراب مقرنس كاري است طاقچه هاي ديوار محرب نيز داراي تزئينات گچي است كه شكل دايره و نيم دايره است و اشكال گل و بوته ساقه و پيچ را دارد سنگ از مهمترين مصالح بكار رفته در مسجد است و ملاط گچ نيز بكار رفته است . در كلاف بندي ساختمان از چوب استفاده شده كه چوبها عمدتاً از درخت كنار و يا گز است. تمام مصالح محلي هستند.

 

منبع: سایت سیری در ایران

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی