کاروانسراي شاه سليمانی آهوان

18

اين کاروانسرا که در روستای آهوان، در 42  کيلومتری شرق سمنان واقع شده‌است، در سالِ  1097 هجری قمری در زمانِ  شاه سليمان صفوی، برای استراحت زايرين امام هشتم که  از سمنان و آهوان به مشهد مقدس، مشرف مي‌شدند، ساخته شد. اما به غلط، کاروانسرای شاه عباسی نام گرفت.

کاروانسرای شاه سليمانی آهوان، دارای حياط وسيع مستطيل شکل، به طول 40  متر و عرض 32 متر، و چهار ايوانی است. جمعاً در اطراف حياط 24 اتاق احداث شده است که ابعاد آنها به ترتيب 3.35 و 2.90 متر است.

 

منبع:

http://www.hamshahrionline.ir

http://www.safar-online.com

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی