روستای کندلوس، نوشهر

روستای کندلوس، نوشهر، مازندران، سده هشتم ه.ق، قدمت 700 سال
16

روستای زیبا و تاریخی کندلوس در فاصله 42 کیلومتری جاده دشت نظیر ( چالوس ) و در بخش کجوراز توابع شهرستان نوشهر و در دامنه البرز واقع گردیده است و در زمان های دور بخشی از سرزمین رویان ( به پایتختی کجور امروزی ) محسوب می شده که بعد ها در اوایل اسلام، ضمیمه خاک دیلم گردیده است. این منطقه در اوایل قرن هفتم به نام استندارو سپس رستمداد خوانده شده است. ویرانه های شهر قدیم کجور در 5/2 کیلومتری کجور امروزی قرار دارد که در هجوم مغول تخریب شد و در زمان حکومت اسکندر جلال الدوله پادوسبانی در قرن هشتم مجددا آباد شد. در کندلوس هنوز هم تاریخ بر جای مانده را در زیور آلات و اسناد و صنایع دستی مردم گذشته این سامان می توان مشاهده کرد. مجموعه فرهنگی کندلوس نمونه منحصر به فرد موزه ای روستایی برای ارائه تاریخ منطقه رویان و سرزمینی باستانی است.

انوشه منصوری - 1387