روستای هزاوه، اراک

روستای هزاوه، اراک، استان مرکزی، سده پنجم ه.ق، قدمت 1000 سال
13

روستای تاریخی و زیبای هزاوه واقع در 18 کیلومتری غرب اراک، دارای بافتی با اقلیم کوهستانی و آب و هوای مناسب برای باغداری و دارای مزارع وسیع انگور می باشد، قدمت هزاوه با توجه به سفالهای پیدا شده و بر اساس مطالعات باستان شناسی بر روی تپه تاریخی هزبش به قرن پنجم هجری قمری بر می گردد. این روستا دارای معماری پلکانی است که خانه های سنگی، گلی بر دامنه شیب کوه ها شکل گرفته است. روستای هزاوه زادگاه امیر کبیر، میرزا بزرگ قائم مقام و میرزا الوالقاسم قائم مقام است. مقبره شاهزاده احمد بر روی بلند ترین قسمت روستا از آثار با ارزش هزاوه است. بنیان این مقبره به دوره ایلخانیان می رسد. اما در دوره صفویه تغییر و تحول بنیادین در آن ایجاد شده است.

انوشه منصوری - 1387