شهرستان محلات

محلات يكي از نقاط قديمي كشور است كه گويا از چهارمحله يا روستا همچون پيل پايان، ريوكان، زنجيردان،  و گوشه تشكيل شده است، به همين جهت نيز در اسناد بسيار قديمي و كهن نامي از محلات آورده نشده است، ولي از نامهايي مانند انابار و سايرالبلوك سخن به ميان آمده كه منظور همين منطقه يا شهر محلات است.


محلات را از آن جهت سايرالبلوك گفته اند كه برحسب نقشه آن زمان از بلوكات قم و كاشان نبوده است.به هرحال همان طوركه ازنام شهر پيداست محلات جمع محله است كه منظور همان روستاهاي مورد نظر مي باشد. در زمان صفويه مبادلات تجاري شهرستان محلات عمدتاُ با اصفهان بود و در اين دوره آلو، قالي، خوان و خوانچه نقاشي از محلات به اصفهان حمل و در كاروانسراها مبادله مي‌شده است.

 19

فتحعلي شاه محلات و سايرالبلوكات را در عوض مواجب دختر خود كه همسر آقاخان محلاتي بود به ايشان واگذار كرده بود. اين شهر در زمان قاجاريه پايگاه فرقه اسماعيليه بود و هنوز هم برخي از اهالي و روستاهاي جنوبي منطقه به اين كيش گرايش دارند. در زمان حكومت رضا شاه در سال1316 هجري شمسي در تقسيمات جديد ايران تغييرات صورت گرفت و ناحيه قم كه محلات نيز يكي از بخشهاي آن بود به شهرستان جداگانه تبديل شد.

 

مراكز ديدني

 • سدساساني نيمور  
  § مجسمه عمرو يا عمره 
  § ستون خورهه 
  § قلعه جمشيدي  
  § قلعه‌آقاخاني محلاتي  
  § قلعه خسرواني 
  § كاروانسراي دودهك  
  § كاروانسراي جون آباد  
  § پل دودهك 
  § پل باقرآباد
  § معبد سلوكي خورهه  
  § آتشكده آتشكوه  
  § آتشكده ميل ميلونه
  § آتشكده نيمور 
  § يخچال نيمور

جاذبه‌هاي طبيعي

 • چشمه آبگرم محلات  
  § چشمه شفا  
  § چشمه سليماني 
  § چشمه حكيم 
  § رودخانه قم رود
  § سرچشمه محلات 
  § غارآزادخان  
  § غار شاه بلبل  
  § غارسوراخ گاو 
  § غاريكه چاه
  § ناحيه محلات 
  § روستاي نيمور
  § جنگل سرچشمه

اماكن مذهبي

 • مسجد جامع محلات  
  § مسجدجامع نيمور  
  § امامزاده يحي 
  § امامزاده موسي  
  § امامزاده اسماعيل 
  § امامزاده خورهه

 

 

منبع:
http://markazicity.ir/
www.jahaniha.com 
www.tebyan.net
http://architectural.blogfa.com/

 تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی