عمارت سالار محتشم، خمین (قاجاریان)


اين بنا در شهر خمين واقع شده و از نظر ساخت کالبدى و معمارى، بنايى ارزنده است. سبک معمارى فضاى داخلى، نوع مصالح و اسکلت ساختمانى آن را به صورت يک پديده معمارى بى‌نظير در منطقه خمين در آورده است.

20

در کل سازمان فضايى شهر خمين، تنها عنصرى که با «سرا- قلعه» بيت امام قابل مقايسه است، همين «سرا - قلعه» سالار محتشم است. اين قلعه يک پديده شاخص در مجموعه شهر بوده و ديوارهاى بلند و سردر باشکوه و جالب توجهى دارد. سابقه کارکرد حکومتى اين قلعه ظاهراً خيلى بيشتر از بيت امام است، ولى برخى خصوصيات آن مثل مشرف نبودن به شهر و دورى نسبت آن از مراکز اصلى شهر، معايبى براى اين مرکز حکومتى است. وجه تشابه اين دو قلعه، آن است که در مجاورت هر دوى آن‌‌ها کوچه‌هاى بن‌بست و واحدهاى همبستگى متعددى وجود داشته که آن‌ها نيز قلعه‌اى نفوذ‌ناپذير بوده‌اند. در اين خانه‌ها مردم عادى و بى‌بضاعت زندگى مى‌کرده‌اند. اصطلاحاً اين قلعه‌ها را مى‌توان «محله - قلعه» ناميد. اين بنا اخيراً از سوى سازمان ميراث فرهنگى استان به عنوان يکى از بناهاى قابل ثبت شناخته شده و قرار است بعد از خريدارى از مالک، به ثبت تاريخى برسد و مورد حفاظت، بازسازى و مرمت قرار گيرد.

در جوار اين خانه قديمى، خانه ديگرى نيز با همين شيوه معمارى وجود دارد که متعلق به برادر سالار محتشم است و در حال حاضر مسکونى مى‌باشد. اين خانه قديمى نيز از نظر ويژگى‌هاى معمارى و تزئينات موجود از بناهاى ديدنى و بسيار جالب توجه شهر خمين مى‌باشد، ولى زيبايى آن در حد بناى سالار محتشم نيست.

سبک معمارى اين دو خانه چه به لحاظ تزئينات و چه به لحاظ نقشه و نحوه قرارگيرى آن در محوطه‌، ‌ نشان مى‌دهد که اين بنا نيز به اواخر دوره قاجاريه تعلق دارد.

 

 

منبع:
http://markazicity.ir/
www.jahaniha.com 
www.tebyan.net
http://architectural.blogfa.com/

 تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی