قلعه کوهیج

قلعه کوهیج قلعه‌ ای تاریخی واقع در روستای کوهیج از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان ، یکی از آثار های تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است .
« قلعه کوهیج » یکی از قلعه ‌ها و مستحکمات دوران کذشته ‌است . مصالح به کار رفته ، سنگ‌ های بزرگ و ملاط آن گل و گچ و ساروج است .


در زمان اغتشاش و شورش و نا امنی منطقه بستک و جهانگیریه ، و خروج عده ‌ای بر علیه حاکمان محلی چندین بار قلعه کوهیج مورد حمله قرار گرفته ‌است .

 در زمان حکم محمد رفیع خان که بیشتر توجه بامور شرعی داشت و به امور انتظامی و سیاست علاقه چندانی نمی ‌ورزید ، عده ‌ای یاغی شدند و شورش و غوغا بر پا نموده و باعث نا امنی در منطقه شده بودند . تاج الدین نامی که سمت کدخدایی روستای کوهیج به عهده داشته بود بمخالفت محمد رفیع خان برخاست و قلعه کوهیج که سراخانه مستحفظین گماشتگان حکومتی محمد رفیع خان بود غفلتاً اشغال نموده و تفنگداران محمد رفیع خان را بیرون رانده و از پرداخت مالیات و انجام مراجعات حکومتی خود داری نموده و از زیر فرمان محمد رفیع خان بیرون می‌ رود ، بعد از مدتی تمام اشغالگران و یاغی گران دستگیر و محاکمه و زندانی می‌ شوند . این قلعه روی تپه ‌ای در پایه کوه گاه ‌بست واقع شده ‌است .
این قلعه متعلق به دوره صفویه است كه كارشناسان قدمت آن را بالغ بر‪۶۰۰ سال تخمین زده اند.
این قلعه كه اسفند ماه سال ‪۸۴ خورشیدی بعنوان اثر تاریخی به ثبت رسیده برای اولین بار حدود ‪۲۰ سال پیش نیز توسط مردم روستای كوهیج بازسازی شد.

 

 

kohij 1

kohij 2