کاروانسرای لرد محیا

کاروانسرای لَردِ محیا آثاری تاریخی و باستانی در سره راه ارطباتی شهرستان لار به بستک . لَرد مَحیا تفریحگاهی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است .
کاروانسرای لَردِ محیا در چند کیلومتری جاده ارتباطی بستک به لار ، ودر سمت جنوب غربی کوه گردنه پاسخند به گویش محلی « کُتَل پاسخند » واقع شده ‌است ، به صورتی که اگر از روی گردنه پاسخند ( راه اتومبیل رو ) به سوی قبله نظر نمائید کاروانسرا و آب انبار ( برکه ) « لَرد مَحیا » مشاهده می ‌شوند . در دشت لرد محیا در حدود ۱۰۰ من جو و گندم می‌ توان کشت نمود . این مکان نزد مردم بستک هرمزگان به بنگر بیخ نیز مشهور است .

تفریحگاه سید محیا شاعر جنوب
« بنگر بیخ » جای بسیار معروفی است در منطقه لارستان و بستک . شاعر خوش قریحه جنوب و بستک هرمزگان سید محیا ، « بنگر بیخ » ، جایگاه تفریح و شکار خود قرار داده بودند .
محیا با دوستان و رفیقان خود در اینجا به شکار و تفریح به گویش محلی ( گشت و طبخ ) می ‌رفته ‌اند در اوائل قرن یادهم هجری قمری . چنان که از این بیت شعر که سروده خود سید محیا است نشان می ‌دهد :
چه خوش باشد هوای « بنگر بیخ » کباب پازنان باشد سر سیخ
شکار افکند محیا با رفیقان به سِت و اربعین و الف تاریخ

منظور از سِت و اربعین و الف تاریخ : سال ۱۰۴۶ هجری قمری می ‌باشد که محیا با رفیقانش در اینجا بنگر بیخ به شکار رفته بودند . این مکان به لهجه محلی ( لَرد مَحیا ) نیز نامیده می‌ شود . کاروانسرای لَردِ محیا تا امروز بصورت سالم باقی مانده ‌است و رهگذران در آن اطراق می ‌کنند ، و یادگاری از شاعر محبوب جنوب است که در اوائل سده یازده هم هجری قمری می ‌زیسته‌ است . روایت است که شاعر سید محیا زیباترین اشعارش در کنار و گوشه این مکان سروده‌ است .

lord