کوه نه گنج نه پادشاه در مینودشت

این کوه در 35 کیلومتری شهرستان مینودشت قرار دارد.

کوه نه گنج نه پادشاه در مینودشت

کوه نه شاه یا نیشاک که برفهای زمستانی تا مدتها در آن باقی می ماند،گویی خیره خیره به ما نگاه می کرد و با جاری کردن 8 آبشار از دل خود به می فهماند که خاطرات زیادی در دلش دارد و چون کسی را محرم نمی داند، این خاطرات تاریخی را هر روز بر روی آبهای خروشان درونش می نویسد و آنها را رها می کند تا شاید محرمی برای اسرار درونش پیدا کند.

نیشاک که زخمهای زیادی از غارتگران منابع طبیعی و تاریخی دیده از غم از دست دادن درختان سرخدارش می گوید.

از ببر مازندران که روزی با نعره های فراموش نشدنی اش اجازه قطع درختان و به دنبال گنجهای افسانه ای رفتن را به کسی نمی داد.

از خرس سیاه که این روزها هنوز وجود دارد و از چشمه های فراوان درون جنگلهایش.

نیشاک یا همان نه شاه را می توانید با رفتن به روستای سرسبز و زیبای ساسنگ مینودشت از نزدیک ببینید.

وقتی از اهالی در خصوص علت نامگزاری این کوه به نیشاک می پرسی، در جوابت می گویند:«نیشاک همان کوه نه شاه است. و این را مردم چنین می پندارند که در دل این کوه گنج نه پادشاه مدفون است.

همین افسانه سوداگران زیادی را به سوی این کوه کشانده و برخی نیز در دل همین کوه بر اثر پرتاب شدن از ارتفاع و یا موارد دیگر از دنیا رفته اند.

محققی می گفت:شاید این نه گنج همان آبشارهای ساسنگ است ولی با این اوصاف یکی از این آبشارها هم اکنون گم است و در صورت پیدا شدن این آبشار ، گنج نه شاه هم روی خود را به سوی یابنده اش می گشاید.

کوه نه شاه یا همان نیشاک با مناطق دیدنی و افسانه ای خود منتظر شما می ماند.

با ما و جاهای عجیب این منطقه همراه باشید.در مطلب بعدی در خصوص کوه آیینه روستای ساسنگ برایتان می نویسیم.

گردآوری: تبیان گلستان
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی