گاليکِش

Galikash

گاليکِش شهري است در استان گلستان ايران. اين شهر در بخش گاليکش از توابع شهرستان مينودشت در مسير بزرگراه تهران - مشهد قرار گرفته است. جمعيت گاليکش در سال 1385، برابر با 20058 نفر بوده است.
پارک ملي گلستان در 15 کيلومتري گاليکش و غار کيارام از مکان‌هاي ديدني آنست.