خرانق، اردکان

خرانق، اردکان، یزد، سده پنجم میلادی، قدمت 1500 سال
14

روستای تاریخی خرانق در فاصله 80 کیلومتری اردکان، از آبادی های دوره یزدگرد ساسانی است و قدمت قلعه و برج و باروی آن به عهد قبل از اسلام می رسد، صاحب کتاب جامع مفیدی قدمت بنای خرانق را به 4000 سال پیش نسبت داده است. مسجد خرانق دارای یک گرمخانه با پوشش طاق و تویزه است. با توجه به سبک این گرمخانه می توان قدمت بنا را بین قرن هشتم تا دهم هجری تخمین زد. سایر آثار این روستا عبارتند از، قلعه، مشهدک، مقبره باباخادم، کاروانسرا و منار جنبان مسجد جامع.

انوشه منصوری - 1382