چک چک اردکان یزد

چک چک اردکان یزد، سده پنجم میلادی، قدمت 1500 سال
11

چک چک یا چکچکو یکی از زیارتگاههای مهم زرتشتیان است. این زیارتگاه که به آن پیر سبز نیز می گویند، در کوههای میان اردکان و انجیره قرار دارد. زرتشتیان هر ساله از روز 24 خرداد به مدت چهار روز در این زیارتگاه گرد هم می آیند و به نیایش می پردازند. فاصله این زیارتگاه تا شهر یزد 48 کیلومتر است. هر سال جشن مهرگان نیز در این زیارتگاه برگزار می شود. گفته می شود نام " چک چک " یا " چک چکو " از صدای قطره های آبی گرفته شده که از صخره ای می چکد و اکنون به درون یک منبع ذخیره هدایت می شود. نیایشگاه پیر سبز امکانات رفاهی و تعدادی اتاق دارد که برای استراحت ساخته شده که به آنها " خیله " می گویند. در داخل یکی از اتاق ها چاهی به ژرفای بیش از 50 متر وجود دارد.

انوشه منصوری - 1388