عضویت در انجمن مفاخر معماری ایران

عضویت حقیقی

با توجه به سوابق تخصصی و علمی، عضویت در انجمن مفاخر معماری ایران مورد تایید قرار گرفته است:

 1. کپی صفحه اول شناسنامه
 2. کپی کارت ملی
 3. یک قطعه عکس 3 * 4
 4. رزومه کاری و تحصیلی (به صورت متن یا عکس پروژه ها)
 5. کپی فیش واریزی بابت ورودیه (برای اعضا جدید الورود)
 6. کپی فیش واریزی حق عضویت شش ماهه

لازم به ذکر است که پس از ارسال مدارک فوق، عضویت شما در سایت و انجمن ثبت می گردد.

عضویت حقوقی

بنا به تاییدیه هیئت مدیره انجمن و با استناد به بند ب ماده 11 اساسنامه، عضویت حقوقی انجمن مفاخر معماری ایران، امکان پذیر می باشد:

 1. اصل برگ درخواست عضویت (که انجمن آن را پس از درخواست کتبی توسط شرکت، صادر مینماید)
 2. رزومه کاری شرکت
 3. کپی فیش واریزی بابت ورودیه عضویت حقوقی
 4. از سال دوم عضویت، ارسال کپی فیش واریزی بابت حق عضویت شش ماهه

شماره حساب های انجمن:

 1. حساب جاری 33033990 بانک تجارت شعبه ملائک کد 050 به نام انجمن مفاخر معماری ایران
 2. شماره حساب بانکی (شبا) IR18  0180  0000  0000  0033  0339  90  به نام انجمن مفاخر معماری ایران
 3. شماره کارت 3976  2045  9911  6037  بانک ملی ایران به نام فاطمه بابایی بنایی

جهت اطلاع بیشتر با شماره های دبیرخانه انجمن 88430222 و 88445856 تماس حاصل فرمایید