فهرست عناوین و دوره های جلسات هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران

دوره اول (شهریور تا آذر 1387)
 1. پژوهش در معماری مدارس - 19 شهریور 1387
 2. سکونت گاه های غیر رسمی - 2 مهر 1387
 3. معماری برای معلولان - 16 مهر 1387
 4. برنامه راهبردی کلان شهرها - 30 مهر 1387
 5. استان مرکزی استان سال (87) - 14 آبان 1387
 6. محدودیت های توسعه مناطق آزاد - 2 آذر 1387
 7. مناسب سازی فضاهای شهری - 9 آذر 1387
 8. دشواری های پژوهش در ایران - 16 آذر 1387
دوره دوم (دی و بهمن 1387)
 1. ارتقای ایمنی در برابر زلزله - 3 دی 1387
 2. شهرهای جدید از ایده تا عمل - 7 دی 1387
 3. مسکن کم‌درآمدها، راه‌حل یا ادامه‌بحران - 14 دی 1387
 4. توسعه پایدار و طرح جامع سرزمین - 21 دی 1387
 5. ساماندهی بافت‌های با ارزش‌تاریخی - 28 دی 1387
 6. انتقال پایتخت یا تمرکز زدائی - 5 بهمن 1387
 7. ارتقای معماری و تکنولوژی - 12 بهمن 1387
 8. عوامل ناکارآمدی در مدیریت شهری - 19 بهمن 1387
 9. چالش‌های آموزش شهرسازی‌در ایران - 26 بهمن 1387
دوره سوم (نیمه اول 1388)
 1. الگوی مصرف و صنعت ساختمان - 22 فروردین 1388
 2. اعتلای معماری و فناوری - 29 فروردین 1388
 3. خلیج فارس و مانائی فرهنگی - 5 اردیبهشت 1388
 4. اسنادگران معماری و شهرسازی ایران - 12 اردیبهشت 1388
 5. معماری و انرژی - 19 اردیبهشت 1388
 6. معماری موزه ها - 26 اردیبهشت 1388
 7. بهره وری منابع در صنعت ساختمان - 2 خرداد 1388
 8. محیط زیست و شهر پایدار - 12 خرداد 1388
 9. مدیریت در تقاضای مسکن - 19 خرداد 1388
 10. معماری برای صنایع - 8 تیر 1388
 11. چالش های امروز انبوه سازی مسکن - 3 مرداد 1388
 12. اصفهان استان سال (88) - 6 مرداد 1388
 13. جستجوی مفاهیم در گفتمان معماری - 10 مرداد 1388
 14. مدیریت شهری و بافت های فرسوده - 13 مرداد 1388
 15. معماری مساجد، فرم و عملکرد - 27 مرداد 1388
 16. مدیریت در کیفیت ساختمان - 15 شهریور 1388
 17. ساماندهی پیادگان در شهر - 18 شهریور 1388
 18. سنت و مدرنیته در معماری ایران - 22 شهریور 1388
 19. عوامل موثر در رونق ساخت و ساز - 25 شهریور 1388
 20. میراث فرهنگی و توسعه پایدار - 31 شهریور 1388
دوره چهارم (نیمه دوم 1388)
 1. راهبرد توسعه بندر انزلی - 1 مهر 1388
 2. تاریخ شفاهی و حافظه پژوهی - 4 مهر 1388
 3. سالمندان و حقوق شهروندی - 7 مهر 1388
 4. توانمند سازی جوامع سنتی - 11 مهر 1388
 5. اقلیم، آسایش، سکونت - 11 مهر 1388
 6. شهر و کودکان - 14 مهر 1388
 7. کاهش اثرات بلایای طبیعی - 18 مهر 1388
 8. توسعه و بهبود فضاهای ورزشی - 21 مهر 1388
 9. معماری مدارس در مسیر تحول - 25 مهر 1388
 10. مسکن مهر از ضرورت تا فرصت - 28 مهر 1388
 11. زلزله و مدیریت شهری - 2 آبان 1388
 12. معماری و هنر کاشان - 5 آبان 1388
 13. تعدیل یارانه ها و مدیریت ساخت - 9 آبان 1388
 14. ساماندهی‌شهر و نظام شهرنشینی‌در ایران - 11 آبان 1388
 15. ارتقای کیفیت و فرهنگ عامه - 16 آبان 1388
دوره پنجم (نیمه اول 1389)
 1. معماری امروز ایران - 4 اردیبهشت 1389
 2. شیخ بهائی فرهنگی، شیخ بهائی تاریخی - 4 اردیبهشت 1389
 3. معماری ایران از صورت تا معنی - 6 اردیبهشت 1389
 4. گنجینه‌ها و اسناد معماری و شهرسازی - 8 اردیبهشت 1389
 5. نوواشناسی اسناد معماری و شهرسازی - 18 اردیبهشت 1389
 6. موزه های معماری - 1 خرداد 1389
 7. معماری و انرژی - 8 خرداد 1389
 8. زنجان استان سال (89) - 12 خرداد 1389
 9. بناهای تقویمی و رصدخانه ها - 2 تیر 1389
 10. معماری برای صنایع - 9 تیر 1389
 11. معماری و رسانه ها - 16 تیر 1389
 12. معماری و تشکل ها - 23 تیر 1389
 13. معاصر سازی شهری - 30 تیر 1389
 14. تاریخ شناسی معماری ایران - 13 مرداد 1389
 15. با خبرنگاران - 20 مرداد 1389
 16. معماری مساجد - 27 مرداد 1389
 17. معماری باغ ایرانی - 3 شهریور 1389
 18. گنجینه های ایرانی و میراث جهانی - 17 شهریور 1389
 19. فرایند طرح و نقد معماری بر محور انسان - 31 شهریور 1389
دوره ششم (نیمه دوم 1389)
 1. معماری و کهنسالی - 7 مهر 1389
 2. منظر و معنا - 14 مهر 1389
 3. تاملی در منشور کورش - 21 مهر 1389
 4. ساخت مسکن و احیای بافت‌های فرسوده - 28 مهر 1389
 5. فناوری‌های نو در طراحی نماهای رسانه‌ای - 5 آبان 1389
 6. شهر و امداد - 10 آبان 1389
 7. انسان شناسی معماری - 12 آبان 1389
 8. شهرهای جهانی - 19 آبان 1389
 9. کارنامه گفتمان - 3 آذر 1389
 10. سلول های فتوولتائیک - 17 آذر 1389
 11. معماری زلزله - 1 دی 1389
 12. مبانی CDS - 8 دی 1389
 13. شهر دوستدار کودک - 15 دی 1389
 14. حس مکان - 22 دی 1389
 15. منظر تاریخی - 29 دی 1389 (تصاویر هم اندیشی منظر تاریخی)
 16. ساختمان های هوشمند - 6 بهمن 1389
 17. گستره های معماری - 7 بهمن 1389 (گالری تصاویر)
 18. عرصه های عمومی و خصوصی - 20 بهمن 1389 (تصاویر جلسه هم اندیشی عرصه های عمومی و خصوصی)
 19. نظام دانائی - 27 بهمن 1389 (تصاویر جلسه هم اندیشی نظام دانایی)
 20. مبانی مقاوم سازی بناهای تاریخی - 4 اسفند 1389 (تصاویر جلسه هم اندیشی مبانی مقاوم سازی بناهای تاریخی)
 21. از زیبایی شناسی - 11 اسفند 1389 (تصاویر جلسه هم اندیشی از زیبایی شناسس)
 22. کوشک باغ - 15 اسفند 1389 (تصاویر جلسه هم اندیشی کوشک باغ)
 23. حق بر شهر - 18 اسفند 1389 (تصاویر جلسه هم اندیشی حق بر شهر)
دوره هفتم (نیمه اول 1390)
 1. نشانه شناسی - 17 فروردین 1390 (تصاویر جلسه هم اندیشی نشانه شناسی)
 2. هگمتانه - 24 فروردین 1390 (تصاویر جلسه هم اندیشی هگمتانه)
 3. معماری و طبیعت - 31 فروردین 1390
 4. سیراف - 7 اردیبهشت 1390 (تصاویر هم اندیشی سیراف)
 5. اسنادگران - 14 اردیبهشت 1390 (تصاویر هم اندیشی اسنادگران)
 6. پدیده شناسی - 21 اردیبهشت 1390 (تصاویر هم اندیشی پدیده شناسی)
 7. میراث همدان - 28 اردیبهشت 1390 (تصاویر هم اندیشی)
 8. درس هائی از زلزله - 4 خرداد 1390
 9. ساختارگرائی و واسازی - 8 خرداد 1390
 10. تنها یک زمین - 11 خرداد 1390 (تصاویر هم اندیشی تنها یک زمین)
 11. کنار گذر ساحلی - 18 خرداد 1390 (تصاویر هم اندیشی کنار گذر ساحلی)
 12. جشنواره باغ ایرانی - 22 خرداد 1390
 13. گنجنامه - 29 خرداد 1390 (تصاویر هم اندیشی گنجنامه)
 14. بادگیر - 1 تیر 1390 (تصاویر هم اندیشی بادگیر)
 15. ریخت شناسی - 5 تیر 1390
 16. معماری برای صنایع - 8 تیر 1390 (تصاویر هم اندیشی معماری برای صنایع)
 17. ادبیات معماری - 15 تیر 1390
 18. فرایند شهری شدن - 19 تیر 1390
 19. تاریخ شفاهی - 22 تیر 1390 (تصاویر هم اندیشی تاریخ شفاهی)
 20. به بلندای الوند - 29 تیر 1390 (تصاویر هم اندیشی به بلندای الوند)
 21. ثبت جهانی باغ ایرانی - 5 مرداد 1390 (تصاویر هم اندیشی ثبت باغ جهانی)
 22. مردم شناسی فرهنگی - 12 مرداد 1390
 23. تجلیل از خبرنگاران - 17 مرداد 1390 (تصاویر هم اندیشی تجلیل از خبرنگاران)
 24. معماری بیونیک - 19 مرداد 1390 (تصاویر هم اندیشی معماری بیونیک)
 25. هنر همدان - 26 مرداد 1390
 26. خرد شهر - 2 شهریور 1390 (تصاویر هم اندیشی خرد شهر)
 27. معماری و تئاتر - 16 شهریور 1390 (تصاویر هم اندیشی معماری و تئاتر)
 28. میراث جهانی منظر فرهنگی - 23 شهریور 1390
 29. پیرنیای معماری - 27 شهریور 1390
 30. نهاوند - 30 شهریور 1390
دوره هشتم (نیمه دوم 1390)
 1. مهرگان و باغ ایرانی - 6 مهر 1390
 2. تاریخ شهر و شهرنشنینی در ایران - 9 مهر 1390 (تصاویر هم اندیشی تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران)
 3. زاینده رود، حیات سرزمین - 13 مهر 1390
 4. پابلو پیکاسو از نگاه یک معمار - 16 مهر 1390 (تصاویر هم اندیشی پابلو پیکاسو از نگاه یک معمار)
 5. توسعه پایدار و صنعت ساختمان - 20 مهر 1390
 6. بهار همدان - 30 مهر 1390 (تصاویر هم اندیشی بهار همدان)
 7. تاثیر محیط بر جرائم شهری - 4 آبان 1390
 8. نانوفناوری در معماری و مهندسی - 8 آبان 1390 (معرفی کتاب) - (تصاویر هم اندیشی نانوفناوری در معمار و مهندسی )
 9. آب ، آوای زندگی - 11 آبان 1390
 10. شهر و سرمایه های اجتماعی آن - 22 آبان 1390 (تصاویر هم اندیشی شهر و سرمایه های اجتماعی آن)
 11. تویسرکان - 25 آبان 1390
 12. نقد گفتمان هنر و معماری - 2 آذر 1390 (تصاویر هم اندیشی نقد گفتمان هنر و معماری)
 13. وحدت در کثرت - 9 آذر 1390 (تصاویر هم اندیشی وحدت در کثرت)
 14. رزن - 16 آذر 1390
 15. حسینیه و تکایا - 23 آذر 1390 (تصاویر هم اندیشی حسینیه ها و تکایا)
 16. فضا در شعر فارسی چهارشنبه 30 آذر (تصاویر هم اندیشی فضا در شعر فارسی)
 17. رونمایی کتاب "از تبار تلاش" زندگینامه دکتر حبیب اله زنجانی - چهارشنبه 7 دی (تصاویر هم اندیشی از تبار تلاش)
 18. گذر و درنگ - چهارشنبه 14 دی
 19. مسکن همساز با توسعه پایدار - چهارشنبه 21 دی (تصاویر هم اندیشی مسکن همساز با توسعه پایدار)
 20. ملایر - چهارشنبه 28 دی
 21. معماران و مسئولیت های اجتماعی - چهارشنبه 5 بهمن (تصاویر هم اندیشی معماران و مسوولیت های اجتماعی)
 22. رونمایی کتاب "تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران" - تالیف دکتر حسین سلطان زاده - چهارشنبه 12 بهمن (تصاویر هم اندیشی)
 23. منشور آتن - چهارشنبه 19 بهمن (تصاویر هم اندیشی منشور آتن)
 24. رونمایی کتاب "معماری دیجیتال" تالیف دکتر محمود گلابچی - یکشنبه 23 بهمن (تصاویر هم اندیشی معماری دیجیتال)
 25. کبودرآهنگ - چهارشنبه 26 بهمن (تصاویر هم اندیشی کبودرآهنگ)
 26. مبانی مصالح هوشمند - چهارشنبه 3 اسفند
 27. میراث مشترک فرهنگی - چهارشنبه 10 اسفند
 28. بوشهر - استان سال 91 - چهارشنبه 17 اسفند (تصاویر هم اندیشی بوشهر استان سال 91)
دوره نهم (نیمه اول 1391)
 1. گنجینه خلیج فارس - چهارشنبه 13 اردیبهشت (تصاویر گنجینه خلیج فارس)
 2. تهران، تهران- چهارشنبه 20 اردیبهشت (گالری تصاویر) (تصاویر تهران تهران)
 3. موزه ها در جهان در حال تغییر - چهارشنبه 27 اردیبهشت
 4. هنرِ بازسازی - چهارشنبه 3 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر هنر بازسازی)
 5. رونمایی کتاب خردِ جاوید (تالیف دکتر مهناز محمودی) - چهارشنبه 10 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر رونمایی کتاب)
 6. باغ در بسترِ طبیعیِ شهر - چهارشنبه 17 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 7. کودکانِ شهرِ سالم - چهارشنبه 24 خرداد ساعت 16 الی 19
 8. زبانِ منظر - چهارشنبه 31 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر زبان منظر)
 9. میدان های تهران - چهارشنبه 7 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر میدان های تهران)
 10. فضا در اندیشه دینی - چهارشنبه 14 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر فضا در اندیشه دینی)
 11. نظامِ معماری - چهارشنبه 21 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر نظام معماری)
 12. بوشهر در اسنادِ پایه - چهارشنبه 28 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر بوشهر در اسناد پایه)
 13. مفاخر جهانی معماری ایران - چهارشنبه 4 مرداد ساعت 15 الی 17 (پیش درآمد)
 14. در جستجوی باغ ایرانی - چهارشنبه 11 مرداد ساعت 15 الی 17 (پیش درآمد) (تصاویر در جستجوی باغ ایرانی)
 15. معماری مساجد - چهارشنبه 18 مرداد ساعت 15 الی 17 (پیش درآمد)
 16. درس هایی از مرمت - چهارشنبه 25 مرداد ساعت 15 الی 17 (پیش درآمد) (تصاویر درس هایی از مرمت)
 17. معماری کتابخانه - چهارشنبه 1 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر معماری کتابخانه)
 18. بداعت منظر - چهارشنبه 8 شهریور ساعت 16 الی 19
 19. دلوار - چهارشنبه 15 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر دلوار)
 20. حافظه تاریخی تهران - چهارشنبه 29 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (تصاویر حافظه تاریخی تهران)
دوره دهم (نیمه دوم 1391)
 1. معماری و انرژی - یکشنبه 9 مهر ساعت 16 الی 19
 2. سینما و منظر - چهارشنبه  12 مهر ساعت 16 الی 19
 3. زیبایی شناسی شهری  - چهارشنبه 19  مهر ساعت 16 الی 19
 4. رونمایی کتاب تعامل معماری و تکنولوژی - یک شنبه 23  مهر ساعت 16 الی 19
 5. میراث افغانستان - چهارشنبه 26 مهر ساعت 16 الی 19
 6. معماری و جهانی شدن - چهارشنبه 3 آبان ساعت 16 الی  19
 7. بافت های فرسوده - چهارشنبه 10 آبان ساعت 16 الی  19
 8. گنجِ نامیرا - چهارشنبه 24 آبان ساعت 16 الی 19 
 9. نشانه شناسی هنر دینی - چهارشنبه 1 آذر ساعت 16 الی 19
 10. میراث معماری مدرن - چهارشنبه 22 آذر ساعت 16 الی 19
 11. بم بعد از ده سال - چهارشنبه 6 دی ساعت 16 الی 19
 12. تجربه تهران - چهارشنبه 13 دی ساعت 16 الی 19
 13. منظر فرهنگی بوشهر - چهارشنبه 20 دی ساعت 16 الی 19
 14. شهر برای همه - چهارشنبه 27 دی ساعت 16 الی 19
 15. پیچیدگی ها و تضاد در تهران - چهارشنبه 4 بهمن ساعت 16 الی 19
 16. معماری و ایدئولوژی - چهارشنبه 11 بهمن ساعت 16 الی 19
 17. سیمای شهر - چهارشنبه 18 بهمن ساعت 16 الی 19
 18. نوار ساحلی بوشهر - چهارشنبه 25 بهمن ساعت 16 الی 19
 19. باغ نیاوران - چهارشنبه 2 اسفند ساعت 16 الی 19
 20. پنجاهمین گام - چهارشنبه 9 اسفند ساعت 16 الی 19

دوره یازدهم (نیمه اول 1392)

 1. مراسم دومین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی - چهارشنبه 4 اردیبهشت ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (گالری تصاویر)
 2. بر آستان جانان - چهارشنبه 11 اردیبهشت ساعت 16 الی 19
 3. نگارستان ایران - چهارشنبه 18 اردیبهشت ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 4. میراث بانان - چهارشنبه 24 اردیبهشت ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 5. انرژی های پاک - چهارشنبه 1 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 6. بانوی خرداد - چهارشنبه 8 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 7. تجربه ای در روند پایداری - چهارشنبه 22 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 8. فضا در جهانِ معنا - چهارشنبه 29 خرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 9. مفهوم ِ شهر - چهارشنبه 5 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 10. باهاوس - چهارشنبه 12 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 11. معماری و تاریخ فرهنگی - چهارشنبه 19 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 12. میانکاله - چهارشنبه 26 تیر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 13. شیوه گرائی معماری - چهارشنبه 2 مرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 14. رودهای خاموش - چهارشنبه 16 مرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 15. کاخ گلستان - چهارشنبه 23 مرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 16. اینچه برون - چهارشنبه 30 مرداد ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 17. رد تاریخ - چهارشنبه 6 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 18. معماری و نجوم - چهارشنبه 13 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 19. شهر به مثابه کالا - چهارشنبه 20 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 20. استرآباد - چهارشنبه 27 شهریور ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)

دوره دوازدهم (نیمه دوم 1392)

 1. سده ی گفتمان - چهارشنبه 3 مهر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 2. کومِشِ سبز - چهارشنبه 10 مهر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 3. میراث طبیعی - چهارشنبه 17 مهر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 4. مشارکت در برنامه روز تهران - چهارشنبه 1 آبان ساعت 16 الی 19 (محل برگزاری : باغ موزه قصر)
 5. سهم من از آموزش - چهارشنبه 8 آبان ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (گالری تصاویر)
 6. به بهانه ی 3 تجربه - چهارشنبه 15 آبان ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (گالری تصاویر)
 7. فرانک لوید رایت و معماران ایرانی - چهارشنبه 29 آبان ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (گالری تصاویر)
 8. شهرها و بندرها - چهارشنبه 6 آذر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد) (گالری تصاویر)
 9. حدیثِ آرزومندی - چهارشنبه 13 آذر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 10. هنرِ عصرِ تیموری - چهارشنبه 20 آذر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 11. شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - چهارشنبه 27 آذر ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 12. فرهنگ و هنر آشوری - چهارشنبه 4 دی ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 13. سیر اندیشه ها در تکنولوژی معماری - چهارشنبه 18 دی ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 14. معماری برای صنایع - چهارشنبه 25 دی ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 15. انتقالِ پایتخت - چهارشنبه 2 بهمن ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 16. نام ها و نشان ها - چهارشنبه 9 بهمن ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 17. هنر ، از آغاز - چهارشنبه 16 بهمن ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 18. اندیشه معماران معاصر 2 - چهارشنبه 23 بهمن ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 19. شهرِ بی آزار - چهارشنبه 30 بهمن ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
 20. معماری را فرهنگ می سازد! - چهارشنبه 14 اسفند ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)
  مکان: دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران - میدان ونک - خیابان شهید خدامی - شماره 51
 21. شنخات بازیافت در روند طراحی - چهارشنبه 21 اسفند ساعت 16 الی 19 (پیش درآمد)