تخت فولاد - بابا رکن الدین-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
روز معمار مبارکشیخ بهایی دانشمند نامدار عصر صفوی است که در دانش‌های فلسفه،
منطق، هیئت و نجوم ، ریاضیات و معماری تبحر داشت.وی در دوران صفویه،
تعداد زیادی از بناها را با تکنولوژی فراتر از عصر خود طراحی نموده و
به اجرا درآورد. آثاری همچون مسجد امام اصفهان، نقشه شهر نجف آباد،
مهندسی تقسیم آب زاینده رود، طرح ریزی کاریز نجف آباد، حمام شیخ
بهایی، معماری حرم امام رضا (ع)، مجموعه کاخ های دولتی اصفهان(دولت
خانه)، چینی خانه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و ... که امروزه از او
به یادگار مانده است.شیخ بهایی درمیان دیگر هنرهایش معماری را برگزید،
چراکه معماری هنر ساختن یک تمدن است.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران: به
مناسبت بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار(سوم اردیبهشت ) همایش مهندسان
معمار روز جمعه مورخ ۱/۲/۹۱ از ساعت۹ لغایت ۱۴در مجتمع تفریحی شهید
رجایی فریدونکنار با سخنرانی جناب آقای مهندس حائری، محقق و جناب آقای
مهندس احمدی معمار برجسته برگزار می گردد.منبع:سایت سازمان نظام مهندسی مازندرانروز معمار مبارکشیخ بهایی دانشمند نامدار عصر صفوی است که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و نجوم ، ریاضیات و معماری تبحر داشت.وی در دوران صفویه، تعداد زیادی از بناها را با تکنولوژی فراتر از عصر خود طراحی نموده و به اجرا درآورد. آثاری همچون مسجد امام اصفهان، نقشه شهر نجف آباد، مهندسی تقسیم آب زاینده رود، طرح ریزی کاریز نجف آباد، حمام شیخ بهایی، معماری حرم امام رضا (ع)، مجموعه کاخ های دولتی اصفهان(دولت خانه)، چینی خانه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و ... که امروزه از او به یادگار مانده است.شیخ بهایی درمیان دیگر هنرهایش معماری را برگزید، چراکه معماری هنر ساختن یک تمدن است.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران: به مناسبت بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار(سوم اردیبهشت ) همایش مهندسان معمار روز جمعه مورخ ۱/۲/۹۱ از ساعت۹ لغایت ۱۴در مجتمع تفریحی شهید رجایی فریدونکنار با سخنرانی جناب آقای مهندس حائری، محقق و جناب آقای مهندس احمدی معمار برجسته برگزار می گردد.منبع:سایت سازمان نظام مهندسی مازندران
--
--
--
--
--