کاشان - باغ فین - مهر1384

عکس : علیرضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<div dir="rtl">
<p><a href="/{localLink:1100}" title="سید علیرضا قهاری">سید علیرضا
قهاری</a> رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: در
حال حاضر برای ساخت واحدهای مسكونی در روستاها، از خانه هایی كه در
شهرهای بزرگ ساخته می شود، الگوبرداری می كنند، همین موضوع باعث شده
خانه های روستایی هویت و اصالت خود را از دست بدهند این خانه ها بطور
عمده بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، اقلیم و شاخص هایی كه بیان
كننده معماری روستاها باشد بنا می شود.</p>

<p>وی افزود: ما در زمینه هویت بخشی به روستاها و حفظ هویت معماری
سنتی گامی برنداشتیم به خصوص در مراكز دانشگاهی و دستگاه های اجرایی
كه متولی كار ساخت و ساز روستاها هستند كمتر به این مقوله توجه می
كنند.</p>

<p>قهاری تصریح كرد: تسهیلات بانكی كه برای نوسازی خانه های روستایی
اختصاص داده می شود بدون نظارت بر حفظ هویت روستاها بوده كه بهتر است
در این زمینه توسط دهداری یا بخشداری و یا بنیاد مسكن نظارت صورت گیرد
تا با بافت روستاها هماهنگ باشد.</p>

<p>رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: استفاده از مواهب طبیعی در
معماری بومی همواره از اصول بدیع بوده و با كنارگذاشتن معماری بومی
صدمات غیر قابل جبرانی بر محیط زیست از جمله هدر رفتن و دور ماندن از
معماری پایدار، می زند، این موضوع نه تنها به فرهنگ معماری روستایی
پشت پا زده بلكه به تدریج منظره و هویت معماری با ارزش روستاها را
مخدوش می كند.</p>

<h3>72 نوع گونه معماری روستایی در كشور وجود دارد</h3>

<p>همچنین <a href="/{localLink:1139}"
title="ابوالحسن میرعمادی">ابوالحسن میرعمادی</a> عضو هیئت مدیره
انجمن مفاخر معماری ایران گفت: با توجه به اینكه بسیاری از آثار
ارزشمند و بافتهای معماری كشور در دل روستاها نهفته و نمونه ها و
نشانه های بارز گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی در سطح كشور بوده و حفاظت
از این هویت تاریخی لازم است، اما نوسازی روستاها در جهت رفاه و سكونت
مردم اجتناب ناپذیر است.</p>

<p>وی افزود: برای رسیدن به بهترین شیوه و حفظ هویت فرهنگی و معماری
این مناطق بایستی مطالعات پایه و طراحی كاربردی انجام شود تا ضمن
آبادانی توسعه روستاها در جهت حفظ جمعیت در این مناطق كه مستلزم صرف
هزینه و ایجاد مركز كار برای آنان بوده تداوم تاریخ معماری و فرهنگ
متنوع بومی این سرزمین كه به گونه های مختلف در نقاط كشور به صورت
گسترده شكل گرفته حفاظت شود.</p>

<p>عضو هیئت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران گفت: مطالعات فرهنگی،
مهندسی و طراحی با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی گونه های
معماری روستاها، متاثر از عوامل فرهنگی و جغرافیایی در كشور بایستی
انجام شود.</p>

<p>وی افزود: به طور كلی هویت و سبك های معماری علاوه بر تاثیر پذیری
از فرهنگ هر محل تابع عوامل جغرافیایی و شرایط اقلیمی و وضعیت زمین و
شرایط زمان نیز بوده و اصلالت فرهنگی و معماری در آبادی ها و روستاها
به لحاظ محفوظ بودن بیشتر از تهاجمات فرهنگی قابل تامل بوده و دارای
ارزش های فرهنگی قابل ملاحظه ای است.</p>

<p>میر عمادی در ادامه تصریح كرد: به دلیل مركزیتی كه تهران دارد و
معماری كه در آن به وجود آمده باعث شده در شهرستان ها به صورت خیلی
نازل تر، بدون در نظر گرفتن هویت منطقه الگوبرداری شود.</p>

<p>ساختمان هایی كه در مناطق كویری ساخته شود باید فرم خاصی به لحاظ
نور و گرما داشته باشد ولی متاسفانه تبدیل به كاریكاتوری از مدل های
ساختمان های تهران شده كه به لحاظ شرایط محیطی سازگار نیست و باعث از
بین رفتن هویت معماری روستاها شده است.</p>

<p>وی تصریح كرد: حدود 72 نوع گونه معماری روستایی در كشور وجود دارد
كه این گونه ها باید شناسایی شود و با انتخاب نمونه های زنده به دستور
العمل های معمارانه و فنی مناسبی رسید و در قالب آئین نامه های قابل
اجرا كیفیت و هویت طرح های توسعه هم آهنگ با طرح های هادی هر منطقه به
مرحله اجرا در آورد.</p>

<h3>نبود نظارت بر ساخت و ساز خانه های روستایی</h3>

<p>دكتر فرخ باور معمار و استاد دانشگاه نیز گفت: در گذشته نشانه های
خاص معماری كه شامل گنبد، طاق و ایوان بوده در ساخت خانه های روستایی
به كار می رفت ولی امروزه با استفاده&nbsp; نابه جا از تیر آهن وضعیت
معماری روستایی نابسامان شده است.</p>

<p>وی افزود: در بسیاری از روستاها از جمله ماسوله و نیاسر كه به لحاظ
معماری ویژگی های خاصی دارد در نوسازی و عایق بندی آنها از ایزوگام به
جای كاه و گل استفاده می كنند كه این موضوع باعث صدمه به هویت معماری
منطقه می شود.</p>

<p>دكتر باور تصریح كرد: اگر نظارتی بر نحوه ساخت و ساز و بازسازی
ماسوله انجام نشود معماری روستایی از بین می رود، در این زمینه میراث
فرهنگی هم باید نظارت بر ساخت و ساز خانه های روستایی داشته باشد.</p>

<p>وی در ادامه یاد آور شد، تا زمانی كه مهاجرت از روستاها به شهرها،
حاشیه نشینی و كار كودكان وجود داشته باشد مساله معماری حل نمی شود،
تعادلی كه در گذشته بین شهرها و روستاها وجود داشته معماری قدیم را
شكل می داده ولی حاشیه نشینی باعث شده این تعادل به هم بریزد.</p>

<p>این استاد دانشگاه تصریح كرد: برای اینكه از حاشیه نشینی جلوگیری
كنیم باید شرایط و امكانات لازم را برای زندگی عشایر و روستائیان
فراهم كنیم.</p>

<p class="source">گفتگو از مرضیه امیری</p>
</div>
<div dir="rtl"> <p><a href="/اعضای-انجمن/سید-علیرضا-قهاری/" title="سید علیرضا قهاری">سید علیرضا قهاری</a> رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر برای ساخت واحدهای مسكونی در روستاها، از خانه هایی كه در شهرهای بزرگ ساخته می شود، الگوبرداری می كنند، همین موضوع باعث شده خانه های روستایی هویت و اصالت خود را از دست بدهند این خانه ها بطور عمده بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، اقلیم و شاخص هایی كه بیان كننده معماری روستاها باشد بنا می شود.</p> <p>وی افزود: ما در زمینه هویت بخشی به روستاها و حفظ هویت معماری سنتی گامی برنداشتیم به خصوص در مراكز دانشگاهی و دستگاه های اجرایی كه متولی كار ساخت و ساز روستاها هستند كمتر به این مقوله توجه می كنند.</p> <p>قهاری تصریح كرد: تسهیلات بانكی كه برای نوسازی خانه های روستایی اختصاص داده می شود بدون نظارت بر حفظ هویت روستاها بوده كه بهتر است در این زمینه توسط دهداری یا بخشداری و یا بنیاد مسكن نظارت صورت گیرد تا با بافت روستاها هماهنگ باشد.</p> <p>رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: استفاده از مواهب طبیعی در معماری بومی همواره از اصول بدیع بوده و با كنارگذاشتن معماری بومی صدمات غیر قابل جبرانی بر محیط زیست از جمله هدر رفتن و دور ماندن از معماری پایدار، می زند، این موضوع نه تنها به فرهنگ معماری روستایی پشت پا زده بلكه به تدریج منظره و هویت معماری با ارزش روستاها را مخدوش می كند.</p> <h3>72 نوع گونه معماری روستایی در كشور وجود دارد</h3> <p>همچنین <a href="/اعضای-انجمن/ابوالحسن-میرعمادی/" title="ابوالحسن میرعمادی">ابوالحسن میرعمادی</a> عضو هیئت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران گفت: با توجه به اینكه بسیاری از آثار ارزشمند و بافتهای معماری كشور در دل روستاها نهفته و نمونه ها و نشانه های بارز گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی در سطح كشور بوده و حفاظت از این هویت تاریخی لازم است، اما نوسازی روستاها در جهت رفاه و سكونت مردم اجتناب ناپذیر است.</p> <p>وی افزود: برای رسیدن به بهترین شیوه و حفظ هویت فرهنگی و معماری این مناطق بایستی مطالعات پایه و طراحی كاربردی انجام شود تا ضمن آبادانی توسعه روستاها در جهت حفظ جمعیت در این مناطق كه مستلزم صرف هزینه و ایجاد مركز كار برای آنان بوده تداوم تاریخ معماری و فرهنگ متنوع بومی این سرزمین كه به گونه های مختلف در نقاط كشور به صورت گسترده شكل گرفته حفاظت شود.</p> <p>عضو هیئت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران گفت: مطالعات فرهنگی، مهندسی و طراحی با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی گونه های معماری روستاها، متاثر از عوامل فرهنگی و جغرافیایی در كشور بایستی انجام شود.</p> <p>وی افزود: به طور كلی هویت و سبك های معماری علاوه بر تاثیر پذیری از فرهنگ هر محل تابع عوامل جغرافیایی و شرایط اقلیمی و وضعیت زمین و شرایط زمان نیز بوده و اصلالت فرهنگی و معماری در آبادی ها و روستاها به لحاظ محفوظ بودن بیشتر از تهاجمات فرهنگی قابل تامل بوده و دارای ارزش های فرهنگی قابل ملاحظه ای است.</p> <p>میر عمادی در ادامه تصریح كرد: به دلیل مركزیتی كه تهران دارد و معماری كه در آن به وجود آمده باعث شده در شهرستان ها به صورت خیلی نازل تر، بدون در نظر گرفتن هویت منطقه الگوبرداری شود.</p> <p>ساختمان هایی كه در مناطق كویری ساخته شود باید فرم خاصی به لحاظ نور و گرما داشته باشد ولی متاسفانه تبدیل به كاریكاتوری از مدل های ساختمان های تهران شده كه به لحاظ شرایط محیطی سازگار نیست و باعث از بین رفتن هویت معماری روستاها شده است.</p> <p>وی تصریح كرد: حدود 72 نوع گونه معماری روستایی در كشور وجود دارد كه این گونه ها باید شناسایی شود و با انتخاب نمونه های زنده به دستور العمل های معمارانه و فنی مناسبی رسید و در قالب آئین نامه های قابل اجرا كیفیت و هویت طرح های توسعه هم آهنگ با طرح های هادی هر منطقه به مرحله اجرا در آورد.</p> <h3>نبود نظارت بر ساخت و ساز خانه های روستایی</h3> <p>دكتر فرخ باور معمار و استاد دانشگاه نیز گفت: در گذشته نشانه های خاص معماری كه شامل گنبد، طاق و ایوان بوده در ساخت خانه های روستایی به كار می رفت ولی امروزه با استفاده&nbsp; نابه جا از تیر آهن وضعیت معماری روستایی نابسامان شده است.</p> <p>وی افزود: در بسیاری از روستاها از جمله ماسوله و نیاسر كه به لحاظ معماری ویژگی های خاصی دارد در نوسازی و عایق بندی آنها از ایزوگام به جای كاه و گل استفاده می كنند كه این موضوع باعث صدمه به هویت معماری منطقه می شود.</p> <p>دكتر باور تصریح كرد: اگر نظارتی بر نحوه ساخت و ساز و بازسازی ماسوله انجام نشود معماری روستایی از بین می رود، در این زمینه میراث فرهنگی هم باید نظارت بر ساخت و ساز خانه های روستایی داشته باشد.</p> <p>وی در ادامه یاد آور شد، تا زمانی كه مهاجرت از روستاها به شهرها، حاشیه نشینی و كار كودكان وجود داشته باشد مساله معماری حل نمی شود، تعادلی كه در گذشته بین شهرها و روستاها وجود داشته معماری قدیم را شكل می داده ولی حاشیه نشینی باعث شده این تعادل به هم بریزد.</p> <p>این استاد دانشگاه تصریح كرد: برای اینكه از حاشیه نشینی جلوگیری كنیم باید شرایط و امكانات لازم را برای زندگی عشایر و روستائیان فراهم كنیم.</p> <p class="source">گفتگو از مرضیه امیری</p> </div>
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--