خراسان جنوبی

طبس- روستای نایبندان -1393طبس- روستای نایبندان
طبس- باغ گلشن -1393باغ گلشن
طبس - روستای ازمیغان-1393طبس - روستای ازمیغان
طبس- روستای خور - روستای سردر-رودخانه سردر-1393طبس- روستای خور - روستای سردر
طبس- آستانه حسین بن موسی-1393طبس- آستانه حسین بن موسی
طبس - روستای اصفهک-1393طبس - روستای اصفهک
خوروبیابانک - هتل بالی-1393خوروبیابانک - هتل بالی
بیرجند - قلعه بیرجند-1394بیرجند - قلعه بیرجند
بیرجند - باغ رحیم آباد-1394بیرجند - باغ رحیم آباد
بیرجند - باغ موزه اکبریه-1394بیرجند - باغ موزه اکبریه
بشرویه - خانه مستوفی-1394بشرویه - خانه مستوفی
بیرجند - بند عمرشاه -1394بیرجند - بند عمرشاه
بیرجند - عمارت کلاه فرنگی-1394بیرجند - عمارت کلاه فرنگی
بیرجند - مدرسه شوکتیه - 1394بیرجند - مدرسه شوکتیه
سرایان - آرامگاه تورانشاه-1394سرایان - آرامگاه تورانشاه
فردوس - مدرسه علیا-1394فردوس - مدرسه علیا
بشرویه - بافت تاریخی-1394بشرویه - بافت تاریخی
خوسف- خانه تاجور-1394خوسف- خانه تاجور
خوسف - مسجد جامع-1394خوسف - مسجد جامع
خوسف - مقبره ابن حسام خوسفی-1394خوسف - مقبره ابن حسام خوسفی
نهبندان - تالاب کجی(نمکزار)-1394(نهبندان - تالاب کجی(نمکزار
نهبندان - خانه تقوی-1394نهبندان - خانه تقوی
نهبندان - کوه های مینیاتوری-1394نهبندان - کوه های مینیاتوری
 سرایان - موزه و کاروانسرای صفوی-1394سرایان - موزه و کاروانسرای صفوی
فردوس - مسجد جامع-1394فردوس - مسجد جامع
نهبندان - روستای خوانشریف-1394نهبندان - روستای خوانشریف
بشرویه - محله میان ده-1394بشرویه - محله میان ده
بیرجند - خانه خواجه خضربیرجند - خانه خواجه خضر
سرایان - اصناف و حرفه هاسرایان - اصناف و حرفه ها
سرایان - آب انبار کاروانسراسرایان - آب انبار کاروانسرا