قزوین

آب انبار سردار -1386آب انبار سردار
خرقان - برج های آرامگاهی خرقان-1386خرقان - برج های آرامگاهی خرقان
موزه قزوین -1386موزه قزوین
کاخ چهلستون-1386کاخ چهلستون
تاکستان - بقعه پیر-1383تاکستان - بقعه پیر
حسینیه امینی ها-1383حسینیه امینی ها
شاهزاده حسین-1384شاهزاده حسین
مسجد جامع کبیر-1383مسجد جامع کبیر
آرامگاه حمداله مستوفی-1386آرامگاه حمداله مستوفی
مسجدالنبی-1384مسجد النبی
کارخانه کبریت سازی-1383کارخانه کبریت سازی
خانه امیرنظام-1386خانه امیرنظام
پیغمبریه-1384پیغمبریه
مقبره حاج سید جوادی-1384مقبره حاج سید جوادی
بازار سعدالسلطنه-1384بازار سعدالسلطنه
آوج - کاروانسرای عباسی-1383آوج - کاروانسرای عباسی
منظر تاریخی-1390منظر تاریخی
مسجد جامع کبیر(عتیق)مسجد جامع کبیر(عتیق)
مدرسه علمیه شیخ الاسلاممدرسه علمیه شیخ الاسلام
کلیسای کانتورکلیسای کانتور
دولتخانه صفوی(عالی قاپو)دولتخانه صفوی(عالی قاپو)
دروازه قدیم تهراندروازه قدیم تهران