قم

کاروانسرای سنگی ده نمک کاروانسرای سنگی ده نمک
مجموعه علی آبادمجموعه علی آباد
امامزاده علی بن جعفر-1384امامزاده علی بن جعفر
آستانه سیدسربخش-1384آستانه سیدسربخش
چهل اختران -1384چهل اختران
روستای کهک - خانه ملاصدرا-1383روستای کهک - خانه ملاصدرا
روستای وشنوه - آستانه زینب خاتون-1383روستای وشنوه - آستانه زینب خاتون
سردرمدرسه غیاثیه ( پامنار)-1384(سردرمدرسه غیاثیه ( پامنار
سقف بازار-1384سقف بازار
شاهزاده احمد حنفیه-1384شاهزاده احمد حنفیه
مجموعه شاهزاده حمزه - 1384مجموعه شاهزاده حمزه
مدرسه جهانگیرخان-1387مدرسه جهانگیرخان
قلعه صدری - تیر 1387قلعه صدری - تیر 1387
مسجد جامع-1387مسجد جامع
مقابر گنبد سبز-1384مقابر گنبد سبز
روستای کهک -1383روستای کهک