آرامگاه بابا طاهر

آرامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان در میدان بزرگی به نام وی قرار دارد. بنای مقبره باباطاهر در ادوار گذشته چندین بار باز سازی شده است. در قرن ششم هجری برجی آجری و هشت ضلعی بوده است، در دوران حكومت رضا خان پهلوی نیز بنای آجری دیگری بجای آن ساخته شده بود.

احداث بنای جدید در سال 1344 شمسی با همت انجمن آثار ملی و شهرداری وقت همدان و توسط مهندس محسن فروغی انجام شده است. این بنای تاریخی، طی شماره 1780 مورخه 1376/2/21 به ثبت آثار تاریخی و ملی ایران رسیده است.

منبع : شهر الکترونیک همدان

آرامگاه باباطاهر-1آرامگاه باباطاهر-1
آرامگاه باباطاهر-2آرامگاه باباطاهر-2
آرامگاه بابا طاهر-3آرامگاه بابا طاهر-3
آرامگاه بابا طاهر-4آرامگاه بابا طاهر-4
آرامگاه بابا طاهر-5آرامگاه بابا طاهر-5