گنبد علویان

گنبد علویان در چهار باغ علویان در نزدیکی میدان امامزاده عبدالله شهر همدان قرار دارد. این اثر یکی از شاهکارهای معماری و گچ‌بری بعد از اسلام در همدان است، و طی شماره ۹۴ در تاریخ 1310/10/15 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است.

بر اساس شناسنامه فنی بنا، این گنبد یکی از یادمانهای متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده بوده‌است. در دوره‌های بعد با ایجاد سردابی در زیر زمین به مقبره آن خاندان تبدیل گردیده‌است.

منبع : ویکی پدیا

 

 

گنبد علویان-1گنبد علویان-1
گنبد علویان-2گنبد علویان-2
گنبد علویان-3گنبد علویان-3
گنبد علویان-3گنبد علویان-3
گنبد علویان-5گنبد علویان-5
گنبد علویان-6گنبد علویان-6
گنبد علویان-7گنبد علویان-7