لاهیجان - شیخ زاهد گیلانی-1351

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--