«درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهرنشینی ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهرنشینی ایران» به‌قلم علی‌اصغر پیله‌ور شامل سه فصل است که به بحث درباره اقتصاد شهرنشینی در شهرهای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران می‌پردازد. 

عنوان‌های سه‌گانه این کتاب مسایل «بنیان‌های فكری و نظری در اقتصاد سیاسی شهرنشینی»، «تحولات جهانی در فرآیند شهرنشینی» و «اقتصاد سیاسی شهرنشینی در ایران» را مطرح کرده‌اند. 

نویسنده در نخستین فصل به بیان اندیشه‌ها و بنیان‌های فكری در حوزه‌های گوناگونی مانند سیاست، دولت، اقتصاد، اقتصاد سیاسی و شهر‌نشینی می‌پردازد. فصل دوم تلاش می‌کند با بررسی الگوهای شهر‌نشینی و چالش‌های مربوط به آن، تحولات جمعیتی شهرها و كلان‌شهرها، پویش شهر‌نشینی جهان را در هزاره سوم بیان کند. 

فصل سوم در دو بخش، «گذار تاریخی شهرنشینی در ایران با رویكرد اقتصاد سیاسی و تحلیل جمعیت‌شناختی از گذار شهرنشینی» و «شهرگرایی، اقتصاد سیاسی شهرنشینی در ایران» را تحلیل کرده است. 

پیله‌ور در بخشی از مقدمه کتاب «درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهرنشینی ایران» می‌نویسد: «موضوع این اثر عمدتا در فضای شهری كشورهای در حال توسعه و ایران در دوران جهانی‌سازی و جهانی شدن بیان می‌شود.» 

پیش از این نیز در سال 1382، کتاب «آیینه تلاش، عملكرد چهار ساله 1381-1378 حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد در نظام شورایی» از همین مولف به همت انتشارات معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منتشر شده بود. 

کتاب «درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهرنشینی ایران» نوشته علی‌اصغر پیله‌ور، مدیر گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه بجنورد، در 115 صفحه، شمارگان 500 نسخه و بهای هفت هزار تومان از سوی انتشارات دانش‌نگار منتشر شد.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/درآمدی-بر-اقتصاد-سیاسی-شهرنشینی-ایران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/10239