در تقدیس بهار

Anjoman1

بهار که میشود
به یاد می آوریم که
شاهد باشیم
روئیدن زمین را
سرور سبز درخت
و خنکای زلال آب را ،
وجد نیلگون آسمان و ،
جذبه رفیع کوهسار را ،

و

گل را
به یاد می آوریم که در هر بهاران
میراث عظیم «زمین » را سجده کنیم
و برخود ببالیم
که در دامان «او»
این شگفتی را نظاره کنیم
و به یاد داشته باشیم که سهم هریک
دامن دامن گل ،
خوشه خوشه ستاره ،
دریا دریا آب ،

و

عرش تا عرش آسمان و
خرمن خرمن مائده های بهشتی است
ما نگاهبانان «زمین » ایم
ما «زمین» را دوست داریم

                                 کامتان پر حلاوت
                                 جانتان به ناز نوای «جهان» خرم باد

حبیب اله شیبانی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/در-تقدیس-بهار/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/10492