ششمین همایش بزرگداشت مقام معمار

انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد مشهد برگزار می کند
معماری ، این هنر پرافتخار ريشه در باورها و اعتقادات انساني- الهي هنرمندان اين مرز و بوم دارد. فرهنگ معماري ايران منطبق با نبض آفرينش،همواره به گسترش وحدت ميان انسانها گرايش داشته و معماران ايراني كه ستايشگر نيك انديشي، راست گفتاري و درست كرداري بوده‌اند، ايران زمين را به جلوه گاه بديع خلقت بدل نموده اند. همایش گرامیداشت مقام معمار با هدف حفظ ارزش‌هاي فرهنگي معماري و تأكيد بر شخصيت مفاخر گذشته و در ادامه آن ارج نهادن به كساني كه در زمينه حفظ هويت معماري ايران نقش عمده‌اي داشته‌اند، در مجموعه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود تا نشستی صمیمانه بین دانشجویان و اساتید برجسته معماری با حضور نهاد های چون استانداري ، شهرداري‌، سازمان‌ نظام مهندسي و سازمان‌ ميراث فرهنگي و دستگاه‌هاي فعال در حوزه معماري و شهرسازي با محوریت انجمن علمی پژوهشی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد را داشته باشد .
ششمین همایش بزرگداشت مقام معمار
به شرکت کنندگان در این همایش گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد .

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/همایش-بزرگداشت-مقام-معمار/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/10928