بایک گل بهار نمی آید

به مناسبت سوم اردیبهشت روز معمار

هرچند که با نامیدن یک روز از سیصد وشصت و پنج روز سال بنام روز معمار  هیچ اتفاق خاصی نمی افتد   نه معماری کشور بهتر میشود ونه جایگاه معمار استوار تر میگردد .ولی بگذارید دلمان خوش باشد که در تقویم شفاهی ونه در تقویم رسمی  کشور روزی هم بنام معمار ثبت شده  باشد. امید است که در سال آینده در تقویم رسمی کشور هم این روز بنام معمار ذکر گردد وجامعه مهندسان مشاور نیز که عده زیادی از اعضاء آن مهنسان مشاور معمار هستند نیز این روز را برسمیت بشناسد ودر سر رسید های خود به این روز اشاره ای هم بکند ( گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست ) .

سوم  اردیبهشت روز معمار برهمه معمارانی که واقعا معمارندوبه معمار بودن خود افتخار میکنند مبارک باشد .

سوم اردیبهشت با یاد ریاضی دان  فیلسوف ادیب شاعر ومتفکر بزرگ قرن دهم ویازدهم هجری که احداث بعضی از ابنیه شاخص را بوی نسبت میدهند راگرامی می داریم و خوشحالیم که این امکان وجود داشته است تحت لوای نام ایشان در این روز .روز معمار هم در اذهان عموم حک گردد لازم بذکر است که شاید علاوه بر دانش بسیط شیخ به علوم مختلف علاقه وی به تشریح وذکر خصوصیات معماری بقاع وبیان استنباطات ایشان از وضعیت بعضی از شهر ها وآبادیها موجب گردیده است که شیخ بهائی بعنوان معمار معرفی گردد وآثاری ازجمله منار جنبان و حمام ومسجد شاه وتعداد دیگری از ابنیه و تقسیم آب زاینده روداصفهان به ایشان نسبت داده شود وبا اینکه  دراین انتسابها تردید وجود دارد معالوصف انگیزه خوبی است که در این موردتحقیقات مستندی انجام پذیرد.ودر سالهای آتی  معماران ما با پشتوانه قوی تری  روز سوم اردیبهشت را گرامی بدارند.   معمارانی که بجز اتکا به مدرک تحصیلی متفکردرحرفه خود بوده وقادر باشند هنر معماری را با زندگی انسانها گره زده وبا تفکری مهندسی بطور هنرمندانه  وبا تکیه بر ارزش های فرهنگی ایرانی نسبت به خلق اثری هر چند کوچک اقدام نمایند.

نمیدانم در زمانی که پایان نامه ها خرید وفروش میگردد وبر سر معاملات امضاهای نظام مهندسی در آگهی جراید چک وچانه زده می شود چقدر میتوان اطمینان داشت که معماران ما در این ورطه نیافتاده وسر بلند در جامعه مهندسان به معمار بودن خود افتخار نمایند
در این روز باید گرامی بداریم یاد معمارانی را که به مدرسه معماری نرفته بودند ولی شاگردی کردندوساختند ساختمانهائی را که ما امروز به خرابه های آن افتخار میکنیم .
معمارانی که خاک را میشناختند - آجر را میشناختند  خشت را میشناختند وسنگ وچوب رانیز . معمارانی که درلایه لایه های هر بنا ی معمولی  ویاساخت یک پل یا کاخ ومسجدی در شهر وروستائی دور افتاده  تمام هنر وعشق خویش را بکار میبردند . و آثار ایشان بعنوان میراثی پر افتخار در دنیا مورد احترام باقی مانده است .

با این امید که معماران جوان کشور نیز خواهند توانست منش معمارانه معماران مدرسه نرفته قدیم را سرلوحه کار خود قرار داده وضمن تامین زندگی لحظه هائی راهم به معماری فکر کنند  و همچنانکه معماران وبنایان گذشته با صوتی آهنگین ودلچسب  عشق ومحبت را لا بلای آجر وملات پهن میکردند وزنان هنرمند فرش باف سرزمینمان با آوای خوش خود ویا نجواهای غریبانه نقش جان میزدند بر زیر انداز ما معماران جوان  نیز با پیدا کردن سروسری با اشعار  مفاخر هنری وادبی عارفانی چون  حافظ  مولوی فردوسی   ....نیما و......عشق وشور عرفان وقدرت را در کاهای خویش بکا برند . 

سوم اردیبهشت را شاد باش میگوئیم به همه علاقمندان حرفه معماری چه روز معمار باشد یانباشد      این چنین باد.

یزدان هوش ور 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/بایک-گل-بهار-نمی-آید/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/11025