انجمن علمي معماري دانشگاه هنر اصفهان برگزار مي كند:

زمان : چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393 ساعت 17

سخنران ويژه : دكتر محمد بهشتي

رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري

مكان : خيابان استانداري ، دانشكده معماري دانشگاه هنر اصفهان ، عمارت توحيدخانه

 

Hamayesh -esfahan -1 

 

به نقل از وب سایت دانشگاه هنر اصفحان

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/همایش-روز-معمار-دانشگاه-هنر-اصفهان/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/11066