نگرش معنوی در معماری ایرانی سبب محبوبیت آن در جهان شده است

عضو انجمن مفاخر معماری ایران گفت:وجود خلوص و نگرش معنوی در معماری ایران سبب محبوبیت آن در جهان شده است .

«ابوالحسن میرعمادی»در نشست خبری که به مناسبت طراحی معماری در مدارس کشور برگزار شد، افزود:برخلاف بناهای تاریخی در غرب، معماری ایرانی در چارچوب و اسکلت نیز مشاهده می‌شود و فقط به ظاهر ساختمان محدود نمی‌شود.

وی تصریح کرد:اوج معماری غرب در کلیساها و بناهای تاریخی آن دیده می‌شود که در همه آنها طراحی ظاهری و داخلی آن بسیار اختلاف دارند، در حالیکه به اذعان دانشمندان و معماران برجسته جهان در معماری ایران، نقوش و ظواهر بناها بر اساس کالبد و اسکلت سازه، طراحی شده است و در آن انسجام، خلوص و معنویت موج می‌زند.

«میرعمادی»با اشاره به این که در معماری و طراحی سازه‌ها، فرهنگ و ایدئولوژی جوامع متجلی می‌شود، اضافه کرد: در حالیکه معماری غربی به طرف سکولاریسم و انسان محوری پیش می‌رود، معماری ایرانی بر اساس خدا محوری و عالم متافیزیک بنا شده است.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/نگرش-معنوی-در-معماری-ایرانی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/1446