تعداد موزه هاي كشورمان با توجه به تمدن چندين هزار ساله اي كه دارد كافي نيست

سیدعلیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: موزه ها نشان دهنده تاریخ، فرهنگ و تمدن هر كشوری هستند، تعداد موزه های ایران نسبت به كشورهایی كه از سابقه فرهنگی كمتری برخوردار هستند، 10 به یك است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل آنكه فضای لازم برای تاسیس موزه وجود ندارد، بسیاری از اشیائی كه كشف می شود، در داخل گونی به صورت فله ای در انبارها نگهداری می شود.

قهاری تصریح كرد: میراث فرهنگی در كشورمان مظلوم واقع شده و بسیاری از كشورها از میراث فرهنگی به عنوان سرمایه های ماندگار در جهت معرفی هویت خود و شكوفایی اقتصادشان استفاده می كنند.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران افزود: موزه ها برای رسیدن به تكامل و پاسخ گویی به نیاز مخاطبان خود به لحاظ تعداد و متخصص بودن، فاصله بسیار دارد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/کافی-نبودن-موزه-ها/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/1469