اصلاح الگوي مصرف تصحيح ساختارهاي نامطلوب است

عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران، اصلاح ساختارهای نامطلوب را بهترین شیوه اصلاح الگوی مصرف عنوان كرد.

اردشیر سیروس، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اصلاح ساختار از اولویت هایی است كه برای رسیدن به هر هدفی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف در بخش ساختمان، تصریح كرد: برای موفقیت بیش تر در امور ساختمانی و ساخت و ساز توافق و تعامل سه طیف كارفرما، طراح و پیمانكار با هم بسیار حیاتی و مهم بوده و سبب پیشبرد فعالیت می شود كه در نتیجه آن بسیاری از هزینه های زاید و اضافی كاسته خواهد شد.

وی ادامه داد: كارفرما، پیمانكار و مهندسان طراح هر یك باید به درستی از نحوه به انجام رسانیدن مطلوب وظایف خود آگاهی داشته باشند.

سیروس افزود: باید به گونه ای عمل كرد تا علاوه بر رعایت شیوه های صنعتی نوین در صنعت ساختمان به امور سنتی نیز توجه شود.

وی گفت: در روش های ساخت باید مهندسان را به استفاده از مصالح جدید و فن آوری های پیشرفته آشنا كرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/اصلاح-الگوي-مصرف/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/1474